Slik er det i trafikken i dag

Statens vegvesen melder om følgende hendelser i Østfold-trafikken:

vegarbeid
Foto: Petter Strøm

E6 Langkaskrysset - Svinesundparkenkrysset, på strekningen Svinesund - Sarpsborg:

Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.03.14 kl. 22:00 Gjelder til: 30.06.14 kl. 05:30

E6, Sandesund bru, på strekningen Svinesund - Sarpsborg, i retning mot Sarpsborg:

Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 21.04.14 kl. 00:48 Gjelder til: 01.10.14 kl. 05:30

E6, Årvollkrysset - Sonsveikrysset, på strekningen Moss - Oslo
Akershus:

Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.14 kl. 22:00 Gjelder til: 20.06.14 kl. 05:30

E18 Melleby - Rustad, på strekningen Oslo - Ørje,

Manuell dirigering og stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Endret kjøremønster. Gjelder fra: 17.07.13 kl. 07:00 Gjelder til: 01.07.14 kl. 19:00

Rv 111 Moumbekken G/s bru, på strekningen Øra - Rakkestad Østfold

Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Arbeidet ventes avsluttet 01.07.2014. Endret kjøremønster.
Gjelder fra: 07.05.14 kl. 08:53 Gjelder til: 01.07.14 kl. 07:00

Fv 21 Bøenødegård Nordre, på strekningen Halden - Ørje
Østfold

Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 20.05.14 kl. 07:00 Gjelder til: 06.06.14 kl. 18:00

Fv 22 Knekterød - Knegterød, på strekningen Holtet - Rakkestad
Østfold

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.Gjelder fra: 04.06.14 kl. 00:00 Gjelder til: 07.06.14 kl. 00:00

Fv 22 Gjuer - Holene, på strekningen Holtet - Rakkestad
Østfold

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.05.14 kl. 00:00 Gjelder til: 10.06.14 kl. 00:00

Fv 22 Gyldenløve, på strekningen Holtet - Rakkestad
Østfold

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.06.14 kl. 07:00 Gjelder til: 20.06.14 kl. 21:00

Fv 54 Haug (Østfold grense) - Revhaug, på strekningen Haug (Østfold grense) - Danskerud:

Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:30 til 21:00. Gjelder fra: 02.06.14 kl. 06:30 Gjelder til: 30.06.14 kl. 21:00

Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn - St. Croix
Østfold:

Stengt for store kjøretøy på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 04.10.13 kl. 00:10 Gjelder til: Inntil videre

Fv 108 Verkstedbrua, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad
Østfold

Stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid.Gjelder fra: 23.04.14 kl. 13:43 Gjelder til: Inntil videre

Fv 109 Alvimkrysset - Alvim Østre, på strekningen Alvimkrysset - Torsbekkdalen
Østfold

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.06.14 kl. 20:00 Gjelder til: 14.06.14 kl. 06:00

Fv 110 Haldenveien 92, i Fredrikstad kommune Østfold

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.14 kl. 09:17 Gjelder til: Inntil videre

Fv 117 Storveien 1 A, i Fredrikstad kommune Østfold

Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.05.14 kl. 09:00 Gjelder til: 02.12.14 kl. 06:00

Fv 117 Gressvik, på strekningen Mossikhuset - Ørebekk
Østfold

Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.04.14 kl. 07:00 Gjelder til: 01.12.14 kl. 19:00

Fv 118 Kvaen, på strekningen Svinesund - Moss
Østfold

Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 10.06.14 kl. 10:00 Gjelder til: 30.06.14 kl. 14:00

Fv 120 Klågot - Elvestad, på strekningen Patterød - Tomter (Akershus grense)
Østfold

Redusert framkommelighet og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Arbeidet ventes avsluttet 11.07.2014. Gjelder fra: 07.05.14 kl. 08:36 Gjelder til: 11.07.14 kl. 19:00 Fv 120

Brekka - Elvestad, på strekningen Patterød - Tomter (Akershus grense)
Østfold

Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Arbeidet ventes avsluttet 31.12.2014. Gjelder fra: 07.05.14 kl. 08:58 Gjelder til: 01.01.15 kl. 00:00
Fv 354

Rød - Husbakke, på strekningen Tomb - Skråtorp Østfold

Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Arbeidet ventes avsluttet 18.12.2014.
Gjelder fra: 16.05.14 kl. 07:00 Gjelder til: 18.12.14 kl. 17:00

Fv 524 Moum N, på strekningen Borge kirke - Moum N
Østfold

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til eiendommene tillatt.
Gjelder fra: 04.06.14 kl. 07:00 Gjelder til: 04.07.14 kl. 16:00

Fv 557 Alvimhaugen, på strekningen Greåker - Sandesund
Østfold

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.05.14 kl. 08:00 Gjelder til: 31.07.14 kl. 00:00

Fv 692 Berger - Mustorpdalen, på strekningen Lekum - Berger
Østfold

Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.05.14 kl. 07:00 Gjelder til: 30.08.14 kl. 00:00

Fv 695 Momarken, på strekningen Momarken - Stensrud Østfold

Smal vegbane på grunn av vegarbeid.Gjelder fra: 07.06.14 kl. 00:00 Gjelder til: 11.10.14 kl. 00:00

Fv 695 Momarken, på strekningen Momarken - Stensrud Østfold

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.14 kl. 07:00 Gjelder til: 07.06.14 kl. 00:00

Fv 843 Ørje Svingbru, på strekningen Slevikbukta - Ørje sluser
Østfold

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Ventes åpnet 20.06.2014.
Gjelder fra: 31.03.14 kl. 10:40 Gjelder til: 21.06.14 kl. 00:00