Hopp til innhold

Slår hardt ned på ulovlig garnfiske

Statens Naturoppsyn intensiverer jakten på ulovlig garnfiske etter sjøørettet langs Østfoldkysten. Fra 1. mars trådte påbud om minstedybe for garnfiske i kraft.

Ørret

Sjøørretstammen langs Østfoldkysten er for tiden god, men garnfiske etter ørret er ulovlig. Statens Naturoppsyn intensiverer jakten på garn på grunt vann i perioden 1. mars til 1. september langs hele Østfoldkysten.

Foto: Roar Hveding Hansen

- Vi kommer til å slå til langs hele Østfoldkysten fra Halden til Moss, sier oppsynsmann Jan Erik Eggen til NRK.

I perioden 1. mars til 1. september er det forbudt å sette garn grunnere enn tre meter fra toppen av garnet til overflaten og maskedybden skal være større enn  32 millimeter.

Garnfiske etter sjøørret og andre anadrome fisker er ulovlig, men fisket drives bevisst og ubevisst. De som blir tatt vil få beslaglagt utstyr, fangst og vil bli politianmeldt.

- Dessverre er det mange som fisker med garn på grunt vann. Når folk kommer til hytta i påska er det fristende å fange fisk i garnet selv, men reglene om at garnet skal stå dypere enn tre meter er til for å etterleves, sier Eggen.

Ingen utømmelig ressurs

Sjøørretstammen langs Østfoldkysten er for tiden god, men garn skal ikke stå på grunnene dit sjøørretten går.

Illustrasjonsfoto

Det er mange regler for fiske i Iddefjorden (bildet), og grunnen er at det er en fjord omfattet av grenseavtaler mellom Sverige og Norge. Ørret får man ikke fiske med noe fangstredskap i Iddefjorden før etter 10. mai.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Når det blir varmere i vannet går sjøørretten høyere i vannet, og regelen er krystallklar på dette området, sier Eggen.

Mange oppfatter sjøen som en utømmelig kilde med sjøørret, på grunn av havets størrelse og fordi fisket etter sjøørret kun foregår ved sportsfiske.

Men truslene for sjøørreten er mange, og noen av dem er at gytebekker legges i rør, garnfiske, forurensning fra landbruket, søppel og omfangsrikt sportsfiske.

Begrensninger i Iddefjorden

Det er mange regler for fiske i Iddefjorden, og grunnen er at det er en fjord omfattet av grenseavtaler mellom Sverige og Norge.

- En ting folk er lite kjent med er at det fra norsk side av fjorden ikke er tillatt å fiske etter ørret i Iddefjorden før etter 10. mai, sier Eggen til NRK.

Verken med stang eller andre fangstredskaper er det anledning til å fange ørret før etter denne datoen fra den norske siden.

Ørret kan det dog fiskes med stang andre steder langs Østfoldkysten, men fredningssoner er det for eksempel ved elveos. Grensen for lovlig fiske er på 100 meter fra elveos.

Båtfiske etter sjøørret er lovlig men har en begrensning på antall stenger man kan bruke per båt som er maks to.

Minstemål er noe av det viktigste en sportsfiskere må huske på, og minstemålet er 35 cm her til lands, med unntak av Troms, Nordland og Finnmark hvor det er 30 cm.