Skoleforhold mulig årsak

Forhold utenfor skolen er hovedgrunnen til at elver i videregående skole slutter midt i skoleåret. Det sier Elin Tvete som ledet utdanningskomiteen i Østfold fylkeskommune. I fjor sluttet drøyt 400 elever i videregående skole her i fylket. Nesten halvparten av dem sluttet på grunn av forhold ved skolen. Tvete sier de forsøker å finne ut mer om dette.