Se distriktsnyhetene klokka 19.45

Distriktsnyheter fra NRK Oslo og Viken tirsdag 12. mai 2020.