Satser på å få folk i hus

Mange kan få ny bolig etter at flere kommuner tar opp rekordstore startlån i Husbanken.

Kjøkkeninteriør ny leilighet

Et nytt sted å bo har blitt realitet for mange etter at stadig flere kommuner har snudd og begynt å låne penger igjen. Pengene lånes ut til folk i etableringsfasen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Pengene lånes ut av kommunene igjen og er viktige for mange som skal etablere seg i en bolig.

Gode betalere

Hittil i år har Halden, Moss og Sarpsborg tatt opp 90 millioner kroner mer i startlån enn i hele fjor.

- Startlån kan gis til ungdom og andre som har problemer med å få lån fra en bank selv om de har god nok økonomi til å eie egen bolig, sier Linda Karlsen, varaordfører (Ap) i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg har veldig god erfaring med startlånene så langt.

- Vi har veldig gode og positive erfaringer med ordningen. I 2007 tildelte vi 85 startlån. Ingen av dem ble misligholdt, og lånene hjalp mange inn på boligmarkedet, fortsetter hun.

Banker holdt igjen

Finanskrisen har gjort det vanskelig å få lån i mange banker.

Dette er trolig også en årsak til at startlån gjennom Husbanken er mer populært.

Karin Lindgård, assisterende regiondirektør Husbanken region Øst, er fornøyd med at mange av østfoldkommunene har økt sine låneopptak.

- Spesielt vil vi trekke fram Sarpsborg som har tatt opp 60 millioner kroner mer i lån i år enn i hele fjor, sier Lindgård.

- Bra for kommunen

Varaordføreren trekker fram innbyggernes levekår som en av de store utfordringene i Sarpsborg.

- Boforholdene er noe av det viktigste for levekårene, så startlånene er et bra tilbud for innbyggerne, og de er bra for kommunen. Blant annet blir det færre som trenger kommunale boliger, og det blir mindre press på leiemarkedet, avslutter Karlsen.