Hopp til innhold

Vil gjøre regjeringskvartalet mye mindre

Det nye regjeringskvartalet kan bli langt mindre hvis de åtte departementene vest for Akersgata blir værende der de er. Den muligheten vil Byantikvaren i Oslo gripe.

Byantikvar Janne Wilberg

Byantikvar Janne Wilberg vil fortsatt ha regjeringskontorer i R5 i Akersgata 59.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vest for Akersgata er det nye, flotte regjeringskontorer med mange, mange kvadratmeter. Hvis man fortsetter å bruke dem blir det ikke et så trangt på den andre siden av gaten, sier Janne Wilberg, byantikvar i Oslo.

Vil klumpe departementer

Regjeringen vil klumpe alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet sammen på et lite område mellom Akersgata og Møllergata.

Venstres Ola Elvestuen ba regjeringen om å snu da han så modellene.

– Det er de massive høydene man legger opp til, hva det vil bety for Youngstorget og hele inntrykket av regjeringskvartalet, sier Ola Elvestuen (V).

Også byantikvaren er kritisk til det hun har sett.

– Vi mener det er overkill. Det er altfor mye i forhold til hva dette området tåler. Det blir enten for trangt på bakkenivå, eller en bygningsmasse som er så dominerende at den knuser det som er av den historiske byen rundt, sier Janne Wilberg.

Nye bygg vrakes

Regjeringens beslutning om å samle alle departementer så nær som ett gjelder ikke bare de som i dag er spredt på ulike steder i Oslo.

Også de åtte departementene som regnes som en del av regjeringskvartalet, men ligger på feil side av Akersgata, skal flytte. Det dreier seg om R5 vegg i vegg med VG-bygget og R6 i Teatergata. De to bygningene sto ferdige så sent som i 1996 og 2012.

Hovedbegrunnelsen er sikkerhet

Konsulentene som utredet det nye regjeringskvartalet har laget en sikkerhetssone på 20 til 40 meter fra bygning til trafikkert gate. Med regjeringskontorer på begge sider vil Akersgata da bli stengt permanent, også for 37-bussen, som Oslo kommune er svært opptatt av å få tilbake til gata.

Dette må det være mulig å løse uten å flytte store deler av statsapparatet, mener Janne Wilberg.

– For all del, sikkerhet er ikke mitt fag, men det er faktisk mulig å sikre bygninger innvendig og det er jo et alternativ som man kanskje ikke har utredet for R5 og R6s del. Man klarer å finne slike løsninger i andre land.