Hopp til innhold

Prøver ut færre norskkarakterer på ungdomskolen

Utdanningsdirektoratet utvider prøveordningen hvor skoler slår sammen to norsk-skriftligkarakterer til kun én. Nå får også ungdomsskolene prøve prosjektet.

Sammenslåing av norsk karakter

SAMMENSLÅING: Lærer ved Fyrstikkalleen ungdomsskole, Stine Høigård, kan nå sette kun én karakter i norskfaget.

Foto: Namra Saleem / NRK

– Vi opplever at mange blir stresset av å ha for mye fokus på tallkarakterene og ikke læringen. Derfor ønsker vi å rette fokus i riktig retning, sier oppvekstdirektør i Asker kommune, Terje Larsen.

Prøveordningen ble iverksatt for videregående skoler i 2013. Resultatene kommer ikke før i 2018, men ordningen utvides likevel til grunnskolenivå.

Fra og med denne høsten har ungdomsskoler i Bergen, Kongsberg, Nesodden, Tromsø, Asker og Oslo, fått grønt lys av Utdanningsdirektoratet til å slå sammen norskkarakterer i 8. og 9. klasse.

– I hele 8. og 9. klasse vil elevene få kun én karakter i skriftlig norsk. De får vanlig læring og oppfølging i både sidemål og bokmål frem til 10. klasse, da blir det tre karakterer, forklarer Larsen.

Grunnen er at både elever og foreldre legger for mye vekt på dokumentasjonen av tallkarakterene. Nå håper Utdanningsdirektoratet at fokuset kan være på selve læringen og ikke nødvendigvis karakteren.

Fra tre til én

Også Fyrstikkalleen skole i Oslo er med på ordningen, men her går de enda lenger og slår sammen karakterene fra tre til en.

Erlend Skåltveit

FOR: – Vi tror at elevene vil konsentrere seg mer om læring enn om tallkarakteren, sier fungerende rektor ved Fyrstikkalleen ungdomsskole.

Foto: Napra Saleem / NRK

– På den måten slipper vi å kjøre et parallelt løp med tre karakterer og vi kan konsentrere oss om enkeltemner for å få mer fordypning, sier fungerende rektor Erlend Skåltveit.

Han mener at den nye ordningen vil slå positivt ut for læringsresultatene.

Det tror også June Wammer Strand og Aslak Hellevik som er 8. klassinger ved Fyrstikkalleen ungdomsskole. De ønsker begge å benytte seg av den frivillige ordningen.

Man trenger ikke å bekymre seg selv om man kanskje får en dårlig karakter på en av de tre, så vil man fortsatt kunne gjøre det bra.

Aslak Hellevik

– Folk stresser mye mer når man får flere karakterer. Om man får færre karakterer så kan man stresse mye mindre, sier June Wammer Strand.

Sammenslåing av norsk karakter

Både Aslak og June vil benytte seg av den nye ordningen.

Foto: Namra Saleem / NRK

Skeptisk til kun én karakter

Elevorganisasjonen i Oslo er positive til den nye prøveordningen og mener at færre karakterer vil gi et mer proporsjonalt karaktersystem.

Rahman Chaudhry

SKEPTISK: Rahman Chaudhry synes færre karakterer i norskfaget er positivt, men håper at sidemålsundervisningen ikke blir forsømt.

Foto: Julian Söderberg

De er likevel skeptiske til at sidemål, hovedmål og muntlig karakter skal vurderes sammen ved Fyrstikkalleen skole.

– Vi stusser litt over at det blir én karakter i hele norskfaget, når det er så ulike kompetansemål i muntlig og skriftlig. Men det blir spennende å se hvordan de skal få det til, sier leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Rahman Akhtar Chaudhry.

Han håper sammenslåingen av karakterer ikke vil betyr at det blir mindre fokus på nynorskopplæringen.

– Spesielt i Oslo hvor majoriteten av elevene har bokmål som sin hovedform, er det viktig at man ikke forsømmer sidemålsundervisningen. Spesielt med tanke på den kulturhistoriske betydningen som nynorsk har i norskfaget, sier Chaudhry.