Penger til forskning

Østfold-bedriftene Hydrolift, AS OM BE Plast og Hamatec er blant de heldige som får støtte når Forskingsrådet nå deler ut 480 millioner kroner til forskningsprosjekter. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre sier det er viktig at næringslivet forsker. Dette er spennende prosjekter som vil kunne gi nye produkter og tjenester i nytt næringsliv, og omstilling i det etablerte, sier næringsministeren. Totalt 46 forskningsprosjekter får støtte.

Torbjørn Røe Isaksen på Yara
Foto: Håkon Jacobsen / Nærings- og fiskeridepartementet