Østfoldinger er mest utrygge i Norge

I psykologien har man merket en økning av lettere psykiske lidelser og økt rusproblematikk i Østfold.

Trussel mot Glemmen V.G.S

Mediefokus på trusselsituasjoner og kriseberedskap kan være med på å gjøre nordmenn utrygge.

Foto: Andersen, Thomas / SCANPIX

– Sult, krig og nød har vært langt unna. Nå er det plutselig veldig nærme oss, sier spesialist i psykologi, og høgskolelektor, Bjørn Roald Larsen.

En spørreundersøkelse fra Sentio Research slår fast at innbyggerne i Østfold er de som føler seg mest utrygge her i landet.

Norge blir ofte sett på som verdens beste land å bo i, og samfunnet vårt blir regnet som et av verdens tryggeste. Allikevel opplever vi stadig mer utrygghet, mener fagpersoner som jobber med det psykososiale.

– Det er kanskje det som preger befolkningen mer og mer. Slik som vi ser det her, er det en økende utrygghet som speiler seg også i økende plager, sier Larsen.

(Artikkelen fortsetter under TV-reportasjen)

Østfoldingene er de mest utrygge her i landet. Det viser en undersøkelse utført av Sentio Research.

Spesialist i psykologi, og høgskolelektor, Bjørn Roald Larsen.

– Mediefokus skaper en uro

Han ser en kraftig økning av lettere psykiske lidelser og rusproblematikk. Usikkerhet rundt jobb, helsesituasjon, store dramatiske hendelser, og media er noen av grunnene mener han.

– Det fokuset som har vært i media på helselidelser, problemer, usikkerhet og utrygghet, og nå senest en alvorlig krise som i Korea, skaper i sum en uro, sier han.

– Det å si at media ikke skal omtale ting fordi det kan engste mennesker, det har jeg ikke noe tro på, sier Gunnar Bodahl Johansen fra Institutt for journalistikk.

Han mener at vi oppnår den sosiale tryggheten i samfunnet ved å sette søkelys på de vanskelige tingene.

– Men den andre siden av dette er måten vi gjør det på. Mediene bør tenke gjennom måten de presenterer ting på. Kan man presentere den onde virkeligheten på en måte som gjør at man ikke hausser den opp og tar den ut av rammene?

22. juli kan ha en effekt

I spørreundersøkelsen til Sentio har man fokusert på tre spørsmål. De handler om trygghet innenfor sykehustilbud, kriminalitet og kriseberedskap.

Spesielt det siste punktet kom dårlig ut i undersøkelsen, der Østfold havner helt på bunnen.

I motsatt ende av skalaen, altså der innbyggerne føler seg tryggest, finner vi Nord-Trøndelag og Troms.

Til tross for at undersøkelsen tar for seg en liten del av befolkningen, merker Bjørn Roald Larsen noen av de samme tendensene, og tror at det som skjedde 22. juli har mye å si på trygghetsfølelsen til folk.

– Spesielt i Østfold opplevde man at mange veldig nært ble rammet av den hendelsen, sier han.

Sju østfoldinger ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.