Hopp til innhold

Osflaten vil vite hva du mener om kommunesammenslåing

Hobøls ordfører inviterer til folkemøte om kommunens fremtid i dag.

Håvard W. Osflaten, ordfører Hobøl kommune
Foto: Hobøl kommune

– Det er avgjørende at innbyggerne blir involvert og orientert om arbeidet med kommunereformen sier Håvard Wennevold Osflaten (A).

Hobøl kommune har allerede hatt møter med alle nabokommunene om en mulig sammenslåing. Ifølge ordføreren står det mellom fem ulike løsninger, hvor én av dem er å bestå som egen kommune.

Med andre ord er kommuneledelsen i Hobøl i tenkeboksen, og de tar gjerne med seg innspill fra innbyggerne i denne prosessen.

– Vi har startet, og dette blir første møtepunkt med befolkningen, sier Osflaten.

– Dette blir det mere av framover. Vi skal ha en bred involvering, både folkemøter og høringer.

Indre eller Follo?

De andre alternativene Hobøl jobber ut fra, er at hele indre Østfold blir én kommune, en mulig fusjon av kommunene Askim, Hobøl og Spydeberg. Landkommunene i indre, Spydeberg, Hobøl, Våler og Skiptvet slått sammen er ett scenario. Og Osflaten er heller ikke fremmed for tanken av å vende nesa mot kommunene i Follo.

– Så langt har vi ikke snevret inn noe. Vi ønsker å se på alle alternativene fram mot sommeren, før vi snevrer inn. Men det er viktig at befolkningen blir tatt med på råd.