Hopp til innhold

Oscarsborg fredes

Oscarsborg ligger like utenfor Drøbak og er mest kjent for senkningen av dent tyske skipet «Blücher». Fredningen markeres på festningen 9. april.

Oscarsborg

Festningen bærer på en lang historie. Dette fotografiet er tatt ved århundreskiftet.

Foto: Forsvarsmuseet

– Vi gleder oss. Dette er jo en begivenhet, og det plasserer oss i en nasjonal sammenheng, sier Mirella Bodini, som er kommunikasjonssjef i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Onsdag 9. april fredes Oscarsborg formelt i en utendørs seremoni. Miljøvernministeren og riksantikvar kommer, og det blir mulighet for både omvisning og historisk tilbakeblikk.

– Alle som har lyst kan komme. Jeg håper lokalbefolkningen vil være med. Båten kommer til å gå i skytteltrafikk for å få med alle som vil være med ut på øya, sier Bodini.

Lang historie

Forsvarshistorien i Drøbaksundet går langt tilbake. Området har gode naturlige forhold for forsvar, og allerede i Christian IV sin tid ble det bygd et blokkhus på Kaholmene. Dette ble fullført i 1643.

Første byggetrinn på festningen sto ferdig i 1848. Navnet Oscarsborg fikk anlegget da kong Oscar besøkte Kaholmen 23. august 1855.

– Oscarsborg er et nasjonalt kulturminne. Når det nå blir fredet er det et av de sterkeste juridiske virkemidlene vi har for å få et langsiktig vern av Oscarsborg, sier Bodini.

9. april

Datoen for fredningsmarkeringen er ikke tilfeldig valgt.

Like før midnatt 8. april 1940 kom «Blücher» inn Drøbaksundet, med 1000 tyske soldater ombord. Da det nærmet seg morgen 9. april, åpnet en mørklagt Oscarsborg festning ild mot «Blücher».

«Blücher» sank, og tyskerne avbrøt angrepet. Oslo ble derfor ikke invadert om morgenen som planlagt.

Riksantikvaren har jobbet i flere år for å få på plass fredningen.

Mer kultur

I dag er Oscarsborg mye brukt av lokalbefolkningen til rekreasjon. Fredningen vil heller ikke legge noen restriksjoner på folks ferdsel på øya.

– Det kommer ikke til å merkes. Det er fra før noen restriksjoner på ferdsel, av vernehensyn, men vi er opptatt av at Oscarsborg skal brukes, både av turister og lokalbefolkning.

Sommersesongen vil dermed gå som normalt, med konserter og andre tilstelninger, forsikrer Bodini:

– Det blir et rikt program også i år.