Ny leder av Norsk Lektorlag

Rita Helgesen er valgt som ny leder av Norsk
Lektorlag under landsmøtet fredag, skriver NTB. – Jeg vil videreutvikle organisasjonen og styrke vår rolle som en viktig samfunnsaktør. Norsk Lektorlag vil fortsette arbeidet for at akademisk arbeidskraft skal bli verdsatt. Høy utdanning er viktig, både for den enkelte, og for samfunnet, sier Rita Helgesen. Hun har sittet i Norsk Lektorlags sentralstyre siden 2011 og er til daglig fagleder i norsk og samfunnsfag. Hun underviser i norsk, samfunnsfag og historie ved Mysen videregående skole.