Hopp til innhold

Miljødirektoratet fraråder etablering av skytebane

Eidsberg jeger- og fiskeforening har søkt kommunen om ny skytebane. Miljødirektoratet mener det ikke passer med bruksretten i området.

Skytebane
Foto: kathrine Brønn / NRK

Den nåværende skytebanen til Eidsberg jeger- og fiskeforening må rives i forbindelse med E18-utbyggingen. Derfor har de søkt kommunen om ny skytebane innen for Svarverud Friluftslivsområde. Dette fråder miljødirektoratet.

Seksjonsleder Terje Qvam i Miljødirektoratet forteller at en skytebane ikke er forenelig med bruksretten i området.

– Veldig generelt kan vi si at en slik avtale er en avtale mellom det offentlige og privat grunneier om at folk flest kan bruke et område til friluftsliv.

I mars fikk Eidsberg Jeger- og fiskerforening klarsignal til å starte planarbeidet for ny skytebane på deler av Svarverud Friluftslivsområde. I den forbindelse har Eidsberg kommune bedt Miljødirektoratet om å uttale seg i saken, sier Qvam.

– I denne konkrete saken blitt bedt om å vurdere denne servituttavtalen og om den er forenlig med en skytebane på den størrelsen som er skissert. Vår konklusjon der er at den ikke er forenlig med bruksretten som staten har for det aktuelle området.

Gir ikke opp


Tidligere har Fylkesmannen i Østfold kommet til samme konklusjon, men det er fremdeles opp til kommunen om de ønsker å gå videre med skytebane-prosjektet. Eidsberg Jeger- og Fiskerforening har registrert Miljødirektoratets fraråding, men leder Øyvind Dullum sier til NRK at de ikke har gitt opp å få hjelp fra kommunen.