Hopp til innhold

Mer hyttekrøll ved Femsjøen

Fylkesmannen ber Halden kommune si nei til et par som vil bygge hytte innenfor hundremetersonen.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen
Foto: NRK / NRK

Problemet er at naboen fikk bygge, og tomta ble godkjent av kommunen.

De to tomtene ligger rett ved siden av hverandre, og den første tomteeieren rakk å bygge før kommunen fant ut at det ikke skulle vært bygd så nærme Femsjøen.

Kommunen valgte likevel å gi dispensasjon til bygging, siden det var gitt fradelingstillatelse, og tomta var kjøpt av en privat grunneier.

"Det vises herunder til at det var gitt delingstillatelse for tomten, og søker
hadde derfor en berettiget forventning om å få bygge hytte på tomten. Skadevirkningene som følge av tiltaket er begrensede, og hensynet til likebehandling tilsier at dispensasjonssøknaden godkjennes".

LES: Vil rette opp forskjellsbehandling

Opp på nytt

Når kommunen gir dispensasjon fra bygging i hundremetersbeltet rundt et vernet vassdrag, må Fylkesmannen høres. Det har nå skjedd, og miljøvernavdelingen fraråder altså at kommunen sier ja til hytta.

Dermed må hele saken opp på nytt i planutvalget i Halden kommune.

Fylkesmannen sier begrunnelsen for å tillate hyttebygget ikke er god nok, og at det overordnede hensynet til vassdragsvernet er det som teller.

Samtidig er NRK Østfold kjent med at Fylkesmannen på eget grunnlag vil se på lovligheten av den allerede bygde hytta på nabotomta. Den ligger akkurat like nærme vassdraget, men gikk altså glatt gjennom i kommunen.

LES OGSÅ: Rådmann sier nei til hytte