Hopp til innhold

Markus vil bryte loven i håp om å bli frisk

Han har slitt med PTSD siden han var ungdom. Etter mange mislykkede forsøk på å bli bedre, vil Markus nå teste en ulovlig metode.

Mann i vinduet to.

Markus husker ikke en oppvekst uten vold. Det har satt sine spor.

Foto: Anders Fehn / NRK

Markus vokste opp i et voldelig hjem. Et hjem han ble værende i over mange år fordi ingen grep inn.

Han er nå i starten av 30-årene og bor i Oslo. Han heter egentlig ikke Markus, men vil være anonym.

– Jeg har både sett og opplevd mye vold. Det var en del av disiplinen. Jeg har levd i mye usikkerhet og kaos.

Han forteller at den brutale barndommen har resultert i et liv kraftig begrenset av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Og til tross for mange forsøk, har ingen behandling gjort han frisk.

Markus inntil vegg.

Først i år har Markus anmeldt forholdene som han opplevde som barn og ungdom.

Foto: Anders Fehn / NRK

Behov for å styrke tilbudet

Nylig publiserte NRK en sak om fenomenet «tripsitting». Den viser personer som prøver å helbrede psykisk syke med ulovlige rusmidler. Uten helsefaglig bakgrunn.

De kaller seg tripsittere. En halv million nordmenn har lest saken, og reaksjonene har vært mange.

Regjeringen erkjenner nå at det er behov for å styrke tilbudet for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Men de viser samtidig ikke til annet enn at de vil lage en ny opptrappingsplan med øremerkede penger.

En plan de mener vil bidra til bedre tilbud i kommunene og økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Noen av reaksjonene NRK har mottatt går på kritikk av eksisterende helsetilbud. Noen ønsker også kontakt med tripsittere i håp om å bli friske.

Markus er en av dem som vil ta i bruk den ulovlige metoden. Avgjørelsen tok han før NRK publiserte sin sak om fenomenet.

Ble gradvis verre

På ungdomsskolen var Markus skoleflink og motivert. Det resulterte i et vitnemål med bare femmere og seksere. NRK har sett kopi av vitnemålet.

Men da Markus begynte på videregående, begynte traumene å sette kraftige spor i den unge kroppen.

– Jeg gikk fra å være skoleflink til ute av stand til å plukke opp en bok. På videregående begynte de verste symptomene å komme.

Sykdommen gjør at Markus ikke er i stand til å gjennomføre utdanning. Eller holde på en jobb. Det til tross for at han har prøvd mange ganger.

Traume er vanleg. Dei fleste av oss (75 - 90 prosent) opplever ein eller fleire alvorlege, traumatiske hendingar i løpet av livet.
DKBU
Hele 75-90 prosent av befolkningen vil oppleve minst én alvorlig traumatisk hendelse i løpet av livet.
I underkant av ti prosent av dei, vil utvikle PTSD.
Nesten ti prosent av disse vil utvikle posttraumatisk stresslidelse.
Eit ganske stort mindretal, kring 25 prosent, har diagnosen ti år etter traumet.
Vanlige symptomer er flashbacks, søvnvansker, isolasjon og at kroppen er i stadig alarmberedskap.
Av alle med PTSD, vil rundt 25 prosent ha diagnosen i minst ti år.

Kilde: Forskingsinstituttet ved Modum Bad

Illustrasjoner: Ellen Karin Moen/NRK

Markus har gitt eksisterende behandlingstilbud mange forsøk, men uten hell. Han kritiserer offentlig helsevesen for å være overbelastet. Han har selv opplevd at behandlere ikke har tid til han.

I tillegg mener Markus at det er for få som har god kompetanse på PTSD. Og at køen hos de som har god kompetanse er for lang.

Bilde av mann med PTSD

Markus klarer ikke å fungere så bra som han ønsker i hverdagen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Vil gjøre behandling mer tilgjengelig

Peter Sele er psykologspesialist og forsker ved Modum Bad. Han holder for tiden på med forskning innenfor traumefeltet.

Sele mener at det finnes gode og lovlige behandlingsformer som faktisk fungerer mot PTSD. Problemet er ifølge han at de ikke er tilgjengelige nok.

– Det er for variabelt hvem som har kompetanse nok, og om traumepasienter faktisk får hjelp eller ikke, sier Sele.

Peter Sele Modum bad

Peter Sele mener det må et nasjonalt kompetanseløft til for at flere med PTSD skal få god behandling.

Foto: Modum Bad

Han mener at helsevesenet ikke har et godt nok system for å tilby den typen behandling som har vist best effekt. Helsetilbudet er for ujevnt, ifølge Sele.

For at det skal jevne seg ut og være tilgjengelig over hele Norge, mener han det må et stort løft til.

– Helsepersonell må vite om at det finnes effektiv behandling og læres opp i det. Det vil koste penger å kurse, veilede og opprettholde kompetansen.

Sele kan delvis forstå at folk med PTSD blir så fortvilte at de velger å gå til en ulovlig tripsitter.

– Men det er en stor sjanse å ta hvis man går til noe som ikke er dokumentert og som i tillegg kan være skadelig, sier Sele.

Regjeringen vil øke kapasiteten

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få et intervju med helseministeren.

Hun har derimot ikke hatt tid til å stille til intervju. Men vi har fått svar på e-post fra statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

Er offentlig helsevesen bra nok når flere psykisk syke tyr til ulovlige metoder for å bli friske?

Det er behov for å styrke tilbudet for personer med alvorlige psykiske lidelser. Regjeringen vil lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler.

Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

Ellen Moen Rønning-Arnesen mener det må gjøres mer for psykisk syke i Norge.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Rønning-Arnesen legger til at opptrappingen skal bygge ut tilbudet i kommunene og sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Vårt mål er å redusere ventetiden, og øke kvalitet og bredden i tilbudet. I dette arbeidet vil vi også se på hvordan det går med personer som mottar behandling fra tjenestene våre.

– Hva tenker du om at dagens helsetilbud også bidrar til å skape et større marked for illegal virksomhet?

– Bruk av illegale medikamenter er potensielt svært farlig. Bortsett fra i kliniske studier, anbefales ikke bruk av legemidler som ikke er godkjent.

På spørsmål om hvordan den nye regjeringen vil jobbe for bedre å ivareta folk med PTSD, svarer Rønning-Arnesen:

Det finnes mange typer behandling for PTSD. Selv om mange blir friske, vet vi også at en del plages med symptomer over lengre tid. Derfor er det viktig at det forskes på og utvikles nye behandlingsmetoder.

Har avtale med en tripsitter

Ikke alle har tålmodighet til å vente på politikerne. Markus vil komme i gang med livet, og tror at ulovlige stoffer vil hjelpe han på veien.

Risikoen for at han ikke skal tåle stoffet psykisk eller fysisk er han villig til å ta.

Derfor har Markus bestemt seg for å gå til en tripsitter.

– Jeg har gått gjennom alt som er av terapi for PTSD. Og det har ikke fungert for meg. Det er grunnen til at jeg vil prøve psykedelisk terapi med MDMA.

Planen er å gå gjennom tre seanser med tripsitteren. Mellom seansene skal han også gå til psykolog for å bearbeide.

MDMA illustrasjon

MDMA er et ulovlig rusmiddel som øker nivået av serotonin og oksytocin i hjernen. Også kalt lykke- og kjærlighetshormonene.

Illustrasjon: Kari Anne Gisetstad Andersen / NRK

– Jeg vil fortelle min historie for å rette oppmerksomhet mot diagnosen PTSD. Det blir snakket lite om og mange forstår ikke hva sykdommen innebærer.

Markus vil få politikerne til å innse at det må bli et bedre tilbud for alle som sliter med det samme som han.

– Det finnes mange syke mennesker som ikke kommer inn noe sted. Systemet funker ikke, og folk blir sykere.

Håpet er at Markus' fremtid skal bli lysere enn fortiden.

– Jeg vil bli ferdig med noen av de verste tingene, så jeg kan fokusere på studier og jobbe for meg selv. «End goal» er å starte egen virksomhet og komme videre i livet.

Mann i vinduet.

Selv om livet har vært tøft, har ikke Markus mistet håpet om en bedre fremtid.

Foto: Anders Fehn / NRK