Klager på manglende helsehjelp

Stadig flere østfoldinger mener de ikke får nødvendig helsehjelp. Så langt i år har Fylkesmannen fått inn flere rettighetsklager på spesialisthelsetjenesten, enn i hele fjor. Det bekrefter Kari Riiser, seniorrådgiver i Helse- og sosialavdelingen. Fram til september i år var det kommet inn 36 klager på spesialisthelsetjenesten til Fylkesmannen, – de fleste av dem rettet mot psykiatrien.