Hopp til innhold

Her får smuglerne komme seg unna

Flere smuglere har laget livsfarlige situasjoner ved å snu og kjøre mot trafikken på E6 ved Svinesund. Nå får de en vei ut.

Smutthull Svinesund E6 03
Foto: Birger Kjølberg / NRK

Norske myndigheter har, nærmest bokstavelig talt, laget et smutthull for smuglere på grensa ved Svinesund. Bakgrunnen er flere livsfarlige snuoperasjoner på E6. Smuglere som har blitt overrasket av kontroll har snudd på motorveien og kjørt flere kilometer mot kjøreretningen. Nå har veimyndighetene laget en fluktmulighet for smuglerene. Ikke fordi man vil, men for å spare liv.

Smutthullet kommer etter flere tilfeller, der bilister plutselig har snudd og kjørt mot trafikken på firefeltsveien ved svenskegrensa.

Senest den 29. september forårsaket en mann i 80-årene flere kollisjoner, da han snudde på Europaveien .

Måtte gi smuglerne en vei ut

Nå har veimyndighetene, nærmest bokstavelig talt, gitt smuglerne et smutthull. Ikke fordi de vil hjelpe smuglerne, men for å spare andre bilisters liv.

- Vi vet ikke riktig enda hvordan dette kommer til å fungere, sier fungerende seksjonssjef Jan Antonsen i Statens Vegvesen.

- Men som en enkel straksløsning, og noe vi også tror er en trafikksikkerhetsmessig god løsning, håper vi at dette er den endelige løsningen.

Vegvesenets syn er at dette i det minste gir de som velger å snu før tollstasjonen muligheten til å komme seg ut på riktig side av E6 og kjøre sydover mot Sverige igjen.

- I stedet for å kjøre mot fartsretningen, over Svinesundbrua og gjennom den svenske bomstasjonen og helt ned til Nordbykrysset før de har hatt mulighet til å komme seg i riktig retning, eller ta av på lokalveiene der nede, sier Antonsen.

Tollvesenets ønske

Initiativet kommer fra Tollvesenet, som med egne øyne og på bilder fra sine kameraer har sett rent ut livsfarlig oppførsel fra bilister, når de blir klar over at tollerne skal aksjonere. Ved ett tilfelle så tollerne fire biler sammen snu og kjøre tilbake mot trafikkens retning.

Wenche Fredriksen kontor Svinesund

Dette er for å unngå tap av liv. Vi foretrekker selvfølgelig å få disse bilene inn på tollstasjonen for kontroll, sier Wenche Fredriksen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Dette er absolutt ikke en optimal løsning for Tollvesenet, sier kontorsjef Wenche Fredriksen, som selvsagt foretrekker å ha disse bilene inn til kontroll.

- Det er absolutt bedre enn at liv skulle gå tapt, selv om det fremdeles er farlig, fortsetter Fredriksen.

- Man kjører fortsatt ut på en motorvei, men sikkerheten er ihvertfall bedre, siden man slipper den møtende trafikken.