Helsehusene er en suksess

Helsehusene som finnes flere steder i fylket er en suksess. Det har vært spesielt mye behov for plassene for øyeblikkelig hjelp.

Signe Ingstad

Signe Ingstad er meget godt fornøyd med det hun har opplevd som pasient på helsehuset i Askim.

Foto: Tomas Berger / NRK

Valglogo

Helsehusene i Østfold har vært i drift to til tre år. Helsehusene er en form for minisykehus, og tar hånd om pasientene når de skrives ut fra sykehuset.

– Øyeblikkelig hjelp-plassene har fungert veldig bra. De har vært fylt opp hele tiden. Det har nok vært litt mindre behov for plassene for utskrivningsklare pasienter enn det Helsedirektoratet beregnet på forhånd.

– Dette er nok dels fordi kommunene er forskjellige når det gjelder plass, dels at de er forskjellige når det gjelder kompetanse, sier styreleder for Helsehuset i Indre Østfold, Petter Schou.

Helsehuset i Indre Østfold ligger i Askim og betjener innbyggerne i sju kommuner i indre deler av fylket.

Helsehuset i Askim

Det gamle sykehuset i Askim har blitt helsehus.

Foto: Tomas Berger / NRK

Fem helsehus i Østfold

Det er helsehus også i Moss, Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. Ordfører i Moss Tage Pettersen er fornøyd med driften av helsehuset i sin kommune og tror det er framtiden.

– Etter hvert som vi blir eldre og etter hvert som det blir mulig å lege flere sykdommer og skader etter ulykker, tror jeg sykehusene må spesialisere seg på det som krever mest kompetanse, sier Pettersen.

Petter Schou

Petter Schou er styreleder for helsehuset i Indre Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

Petter Schou tror også at helsehusene vil bestå i framtiden.

– Vi har mistet de gammeldagse lokalsykehusene. Selv om dette ikke er en nytt lokalsykehus, er det et viktig tillegg til kommunehelsetjenesten, sier han.

I Sarpsborg har kommunen kjøpt det gamle sykehuset, som skal bli et nytt og stort helsehus med plass til pasienter som kommer fra sykehusene.

Godt samarbeid

– Vi har et veldig godt samarbeid med sykehuset Østfold i dag. Jeg føler og tror at vi er på riktig vei til å videreføre det. Det er klart at nå må kommunen ta et løft. Det blir tidenes satsing på velferd og eldreomsorg i Sarpsborg, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.

Styreleder for helsehuset i Indre Østfold Petter Schou tror helsehusene er kommet for å bli, uavhengig av valgresultat.

– Det er helt uavhengig av det. Jeg har opplevd en tverrpolitisk og unison politikk fra kommuner med forskjellige typer ordførere: Vi består og vi består i en god og utvidet form, sier Schou.

Helsehuset i Sarpsborg

Det gamle sykehuset i Sarpsborg blir helsehus.

Foto: Tomas Berger / NRK