Har jobbet med dette i 150 år

Samferdselsdepartementet og kommunaldepartementet er i dag på tur for å se på planene for ny E16 og diskutere Ringeriksbanen. Det siste har man gjort i over 150 år.

Befaring nye E16

Statssekretærene Per-Willy Amundsen og Bård Hoksrud er blant politikerne som i dag vurderer ny E16.

Foto: Anette Skafjeld / NRK


– Jeg vil si at det er en av de viktigste dagene i Holes historie. Dagen i dag kan være med på å forme framtida vår. Det sier Per Berger, mangeårig ordfører i Hole.

Per Berger

Holes ordfører Per Berger vil ha tunnel og vern av kulturlandskap og matjord.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Han har ventet lenge på at det skal skje noe med E16 gjennom bygda.

– Jeg håper de får sett hvilke store utfordringer det å bygge denne veien har bydd på. Hvor vanskelig det er å finne en farbar vei gjennom bygda vår, sier Berger.

Kan avlaste veksten på Østlandet

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, er blant politikerne som får innføring i ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Han er også veldig opptatt av Ringeriksbanen snart må bygges.

Togstrekningen mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud har vært diskutert siden 1858, og vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer.

-Ringerike har muligheten til å ta mye av befolkningsveksten i Oslo og Akershus. Dette er utrolig viktige strekninger, sier Hoksrud. Og legger til at over 150 år med diskusjoner må krones med suksess.

– Dette er blant det viktigste vi kan gjøre i samferdselssektoren.

Lang kamp om ny E16

Det er strid om hvor en ny E16 skal bane seg vei. Klagene har vært mange etter at Statens vegvesen la fram fire ulike trasevalg i fjor.

Fylkesmannen godtar ingen av forslagene, det gjør heller ikke Jernbaneverket. Og heller ikke Ringerike og Hole kommune er enige.

Ny E16 ver 2

Kartet viser de fire mulige trasevalgene. Hole kommune ønsker den grønne, med tunnel, for å verne matjorda. Ringerike ønsker den blå, for å fremme næringsutvikling.

Foto: Statens vegvesen

Ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen, tenker på sin side at næringsområdene i Hønefoss ikke skal havne for langt unna E16.

– Vi er opptatt av utviklingen av Hønefoss by, som jo er regionhovedstaden. Ambisjonen er å bli vesentlig større, og det å legge veien forbi Hønefoss i den grønne traseen vil sette oss i en bakevje, sier Hansen.

Vil bli hørt

Nå er det altså opptil den nye regjeringen hvor en eventuell ny E16 skal gå. Og den foreslår å sette av 20 millioner kroner for å få fortgang i planleggingen av veien og for å se på om Ringeriksbanen kan bygges delvis i samme trase.

Tidligst mulig byggestart kan da bli mellom 2018 og 2023.

Ordfører Berger i Hole frykter at kommunens ønsker i denne prosessen vil bli overkjørt.

– Jeg håper at lokaldemokratiets syn blir hørt. Vi er ikke dumme vi heller. sagt ifra hva vi mener bør tas vare på.
– Er du redd for å bli overkjørt?
– Nei, ikke redd, men jeg vil gjerne bli hørt.