Legestudent dømt for sex med tvangsinnlagt kvinne

Retten mener at han utnyttet kvinnen, som hadde angst, depresjoner og ADHD. I tillegg slet hun med selvmordstanker.

Veum: fasade

Her,ved Sykehuset Østfold, ved Divisjon for psykisk helsevern, ble kvinnen tvangsinnlagt.

Foto: Tomas Berger / NRK

Kvinnen har forklart at hun var veldig psykisk syk da hun ble tvangsinnlagt på Sykehuset Østfold i november 2008, ved Divisjon for psykisk helsevern.

Hun manglet vurderingsevne i denne perioden, og rømte blant annet til utlandet. Hun skal ha blitt hentet i London.

Like etter fikk legestudenten jobb som ekstravakt ved avdelingen. De utviklet raskt en gjensidig interesse.

Hadde sex hjemme hos hans mor

Mannen er dømt for flere samleier med kvinnen. Samleiene skal ha funnet sted på rommet hennes på sykehuset, samt flere steder utenfor sykehuset – blant annet hjemme hos mannens mor.

Om det ene samleiet på rommet hevder kvinnen at hun ikke deltok aktivt, men forholdt seg stum og stille. Hun forklarte at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Etter dette samleiet skal legestudenten ha sendt henne følgende tekstmelding "Jeg vil ha mer, men kan vente litt …"

Dette tilfellet nekter han for.

Ansatte følte seg utrygge

Legestudenten innrømmet flere samleier, men nektet for at noen av dem hadde skjedd på sykehuset. Til politiet har han sagt at "det hadde han ikke turt".

Flere av de ansatte følte seg utrygge på mannen, blant annet fordi han ikke fulgte reglene på avdelingen. De mente han opptrådte provoserende, og hadde blant annet sittet langt over en time hos en kvinnelig pasient på natten.

De ansatte klaget på mannen, og han fikk sparken som ekstravakt på avdelingen på Veum i januar 2009.

Svake for oppmerksomhet

Fredrikstad tingrett skriver i dommen at den innlagte kvinnen sendte mannen flere tekstmeldinger, der hun skrev at hun var glad i ham og at hun ville ha sex med ham. Men samtidig understreker retten at hun manglet vurderingsevne.

Retten understreker at pasienter på psykiatrisk sykehus er svake for oppmerksomhet og omsorg.

Ti måneders fengsel

Mannen ble dømt til ti måneders fengsel av Fredrikstad tingrett den 3. april. Dette var i tråd med aktors påstand. Men retten kom frem til at en større del av straffen skulle gjøres betinget enn det aktor la ned påstand om. Åtte måneder av straffen ble gjort betinget.

Kvinnen ble tilkjent 60.000 kroner i oppreisning, og i tillegg 100.000 kroner fra Norsk pasientskadeerstatning.

Tingretten la vekt på at saken får svært alvorlige konsekvenser for tiltalte, som ble ferdig utdannet lege i august 2011.