Hopp til innhold

Grønt lys for bedre kollektivtilbud

Oslo kommune har gitt klarsignal for en rekke kollektivtiltak for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk i hovedstaden.

Kollektivtrafikk
Foto: Jørgen Eide / NRK

Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen (V).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Tiltakene er en del av rapporten som ble levert av Ruter og Bymiljøetaten for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken.


– Vi setter nå i gang 17 konkrete tiltak som gjør at opp til 130.000 reisende i Oslo vil få et bedre kollektivtilbud, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen(V).

Fjerner parkeringsplasser

Blant tiltakene som nå skal gjennomføres er blant annet nye kollektivfelt, egne kollektivgater, reduksjon av parkering i trikketraseer og bedre tilrettelegging i og gjennom veikryss.

– Vi vil prioritere gående, syklende og kollektivtrafikken, også må bilen finne sin plass i forhold til det, forteller Elvestuen.

Det var tidligere år at Ruter og Bymiljøetaten overleverte en rapport til Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen. Rapporten inneholdt hundre tiltak for å bedre fremkommelighet og gi større forutsigbarhet for kollektivtrafikken i Oslo.

Les også:

Av de 100 punktene har byrådet nå gitt klarsignal til å arbeide videre med 17 konkrete tiltak.

– Vi valgte disse 17 tiltakene da de vil gi en tydelig forbedring for mange reisende. I tillegg kan tiltakene gjennomføres på relativt kort tid, forteller han.

Allerede i løpet av høsten og frem til våren 2014 vil tiltakene være på plass sier samferdselsbyråden, og det vil merkes.

Bedring også for sykkel

– Passasjerene vil merke at de får et bedre tilbud. Det vil blant annet bli færre stopp når de kjører buss, de vil komme raskere frem og kollektivtransporten gjennom sentrum vil gå fortere, legger han til.

Sykkelprosjektet har deltatt i utredningen, og flere av tiltakene vil også ha positiv effekt for syklister.

– Dette er ikke et dyrt tiltak, men fortsettelsen av tydelige prioriteringer for gående, syklende og kollektivtransporten. Tiltakene vil forbedre fremkommeligheten i Oslo, avslutter samferdselsbyråden.

Egne kollektivgater, mindre gateparkering og færre holdeplasser er blant forslagene for en mer effektiv kollektivtrafikk.

100 tiltak for bedre kollektivtrafikk