Hopp til innhold

Granskingsrapport ikke ferdig

Granskingsrapporten for den såkalte "Femsjøen-saken" drøyer. Rapporten skulle ha vært klar i desember, men er trolig ikke ferdig før i april.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Lars-Øivind Johannessens hytteplaner ved Femsjøen i Halden kommune har skapt bølger. Underveis har fylkesmannen slaktet Halden kommunes saksbehandling og foreløpig er ikke rapporten fra granskingen av kommunens håndtering av saken ferdig.

Foto: NRK / NRK

I 2007 ble det fradelt to hyttetomter fra gården Gjesteby ved Femsjøen i Halden. Kommunen bestemte hvor tomtene skulle ligge.

Den ene tomteeieren fikk ja til å bygge, og satte i 2008 opp sin hytte, mens den andre hytteeieren fikk avslag på bygging tre måneder senere.

Saken har versert i kommunale utvalg og hos Fylkesmannen i Østfold . Fylkesmannen har slaktet Halden kommunes saksbehandling i "Femsjøen-saken" og kritisert kommunen for å ha behandlet saken på en dårlig måte.

Les også:

Granskingsrapport drøyer

På bakgrunn av innspill, blant annet fra tomteeieren som ble nektet å bygge hytte, om at det forelå politisk press fra en hyttenabo med tilhørighet i Halden Arbeiderparti, ble saken tatt opp i kontollutvalget i Halden kommune.

Saken ble satt bort til gransking av Østfold kommunerevisjon for å se på prosessen, og om det var politisk innblanding underveis. Det ble avsatt 200 timer til gransking.

Østfold Kommunerevisjon har dels gjennomgått kommunal korrespondanse og har også fått muntlig informasjon fra involverte.

Rapporten var opprinnelig tenkt ferdig til desember i fjor, men på grunn av mange andre gjøremål hos Østfold Kommunerevisjon og sakens omfang ble rapporten ikke ferdig før årsskiftet.

Heller ikke til kontrollutvalgsmøte fredag 19. februar i år kommer rapporten til å foreligge.

Les også:

- Kvalitetssikre ytterligere

NRK er kjent med at det for halvannen uke siden forelå en foreløpig rapport fra granskingen, og at det var et møte mellom Halden kommunes administrative ledelse og Østfold Kommunerevisjon om rapporten.

Daglig leder i Østfold Kommunerevisjon, Einar Gundersen, bekrefter i en epost til NRK at møtet fant sted.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere ut over at det etter møtet er trukket en konklusjon om at det var sider ved rapporten som må kvalitetssikres ytterligere.

Trolig kan rapporten foreligge ferdig til kontrollutvalgsmøtet i april i år, i følge Østfold Kommunerevisjon.

Les også: