Hopp til innhold

Fugleinfluensa påvist i Trøgstad

Fredag kom det endelige svaret. Det er fugleinfluensasmitte på gården i Østfold. Nå har Mattilsynet sperret av en kilometerssone rundt gården.

Gård i Trøgstad
Foto: Vidar Tangerud

Les også: Gårdeier: - Det har vært slitsomt

Torsdag gikk alarmen etter funn av det som kunne være spor etter den milde formen for fugleinfluensa på en gård i Trøgstad.

Fredag kom bekreftelsen som gårdeier Evy Lund Kvernes fryktet.

En av fuglene på gården var smittet av fugleinfluensa og tilsammen rundt 50 gjess, ender og høner måtte slaktes og destrueres for å fjerne smittefaren.

- Jeg trodde de ikke ville finne noe. Så selv om jeg til en viss grad var forberedt, så fikk jeg sjokk, sier en preget gårdeier til NRK Østfold.

Karantene for flere gårder

Fuglene er sannsynligvis smittet av villfugler, ifølge Mattilsynet. Det er første gang en tamfuglbestand er smittet i Norge.

Mattilsynet har opprettet en karantenesone i minst en kilometers omkrets rundt gården.

Innenfor sonen er det minst tre større gårder med fjørfedrift. Restriksjonene har ført til omfattende restriksjoner på driften ved disse.

Les: Kylling-karantene kan svi

- Det er viktig at ingen fugler kommer inn eller ut av dette området. Det blir satt strenge hygienekrav til de som er berørt, sier Jarle Bergsø i Mattilsynet i Indre Østfold til NRK.

Bekymret gårdeier

Gårdeier Evy Lund Kvernes sier hun er bekymret på naboenes vegne.

- Jeg er veldig bekymret på vegne av dem. Veldig trist at de blir pålagt vanskelige restriksjoner og jeg håper inderlig de ikke finner noe smitte der. Men jeg føler heller ikke at vi kunne gjort noe annerledes. Jeg har også snakket med naboene, og de er mindre bekymret enn meg, sier Lund Kvernes.

Det skal tas prøver av alle fuglebestandene på disse gårdene. Svaret på disse prøvene ventes i begynnelsen av neste uke.

H7 er i utgangspunktet ufarlig for mennesker.

Bondelaget er orientert om situasjonen. De tror det er liten fare for spredning av smitte til andre dyr i området.

Les mer: Bondelaget: Tillit til myndighetene

Viruset kan utvikle seg

Den alvorlige formen for fugleinfluensa (høypatogen fugleinfluensa) er en dyresykdom som kan føre til store økonomiske konsekvenser for fjørfenæringen hvis den får fotfeste her i landet.

Fordi influensavirus kan forandre seg når de forekommer i dyr, er det en viss fare for at mindre farlige virus kan omdannes til mer farlig, eller høypatogene over tid.

Påvisning av noen av de mildere variantene av fugleinfluensavirus (subtypene H5 og H7) blir derfor håndtert som en A-sykdom, med relativt omfattende tiltak.

Viruset som er funnet på gården i Trøgstad er av typen H7.

For få måneder siden var veterinærer, Mattilsynet og fjørfeprodusenter med på en omfattende beredskapsøvelse om fugleinfluensa nettopp i Østfold.

Se video:

Video nsps_upload_2008_12_5_13_22_8_2822.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Mattilsynet bruker en spesialcontainer til å avlive fuglene.

Se video:

Video nsps_upload_2008_12_5_13_17_8_2820.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

De første prøvene på gården ble tatt 19. november. 2. desember, snaut to uker senere, slo Veterinærinstuttet alarm.

Men det var tilfeldig at viruset ble funnet, sier distriktssjef for Mattilsynet i Indre Østfold, Kirsti Ullsfoss.

Allerede for to år siden ble jakten på viruset intensivert, men Mattilsynet innrømmer at funnet i Trøgstad var ganske tilfeldig.

- Det er litt tilfeldig i og med at akkurat denne besetningen ble plukket ut til å være med i overvåkingsprogrammet. Samtidig mener vi at vi dekker godt. Men det er klart det er litt tilfeldighet i funnet, sier distriktssjef for Mattilsynet i Indre Østfold, Kirsti Ullsfoss.

Det at det tok to uker fra prøvene ble tatt til analysen forelå, er det ingen dramatikk i, mener hun.

- Det er ingen beredskap for hurtighet i dag, men den går sin vante gang Når resultatene kommer på vårt bord, agerer vi raskt, sier hun.

Kiristi Ullsfoss er likevel svært fornøyd med måten saken er blitt håndtert på, og mener at systemene fungerer slik de skal.

- Vi har et overvåkingssystem som fungerer fordi vi fanget dette opp, og beredskapen fungerer slik den skal sier Ullsfoss.