Frifunnet etter basketak med full gjest

Sarpsborg tingrett har frifunnet en 31 år gammel mann som var tiltalt for å ha slått en mann bevisstløs.

Sarpsborg tingrett
Foto: Rainer Prang / NRK

Retten har vurdert det slik at mannen handlet i nødverge, selv om han nok gikk litt hardt til verks.

En lørdagskveld i april var 31-åringen ute og kjørte sammen med en kamerat, da kameraten fikk en telefon fra en kjenning. Den hentet vedkommende, og de tre endte til slutt opp med å se boksing på TV hjemme hos 31-åringen.

Mens de satt der drakk de både øl og konjakk, og fornærmede i saken ble etter hvert overstadig beruset.

Kastet halvfulle ølbokser i veggen

I retten forklarte tiltalte at fornærmede plutselig hoppet på ham et par ganger. Så kastet mannen en halvfull ølboks rett i veggen. Dette gjentok seg kort tid etter. Verten, den tiltalte 31-åringen, ga da beskjed om at dette ikke var noen akseptabel oppførsel, slik gjør man ikke.

31-åringen kunne ikke forstå hvorfor en gjest han hadde invitert inn og servert både øl og konjakk skulle oppføre seg slik. Da gjesten noen minutter senere kastet en ølboks i veggen for tredje gang, kastet verten seg over ham. De ble liggende på gulvet å bryte, og verten fikk etter hvert overtaket. Da ropte gjesten at han skulle drepe ham.

Dro løs en vegglist

Etter noen minutter slapp verten taket, i håp om at gjesten hadde roet seg. Men gjesten tok i stedet tak i en vegglist som ha dro av veggen så en del av tapeten fulgte med. Verten oppfattet det slik at gjesten ville stikke ham med listen, så han slo den ut av hånden på ham, og slo deretter til ham flere ganger med knyttet hånd. Gjesten slo tilbake.

Da kom tredjemann, kameraten til tiltalte, og gikk mellom de to. Verten ba kameraten få den berusede gjesten ut av huset. I retten forklarte han at fornærmede nok var fortumlet, men han gikk ut av huset ved hjelp av kameraten.

Husker svært lite

Fornærmede husker lite fra kvelden, utover at han hadde sett en boksekamp på TV sammen med de to andre.

En ambulansearbeider forklarte seg i retten, og fortalte at de var blitt bedt om å hente en bevisstløs person nær et gatekjøkken. Da de kom til stedet var mannen ved bevissthet, og de kjørte ham til sykehus i Fredrikstad.

Underveis fikk mannen et raserianfall, men de klarte å roe ham ned. Mannen mistet også bevisstheten et par ganger, men ambulansearbeideren mente at dette like godt kunne ha sammenheng med at mannen var overstadig beruset.

Rømte fra sykehuset

Fornærmede ble lagt inn på sykehuset over natten, men rømte fra sykehuset. Senere samme natt ble han plukket opp av politiet og kjørt til Veum. Han rømte derfra også.

Sarpsborg tingrett konstaterer at det er tiltalte som har gitt den mest detaljerte forklaringen om hva som skjedde denne aprilkvelden. Retten fant ikke bevis for at fornærmede var slått bevisstløs, og fant heller ikke bevis for at mannen hadde fått noe nedsatt syn som en følge av basketaket.

Nødvergehandling

– Retten finner at det forelå et rettsstridig angrep mot tiltalte fra fornærmedes side. På bakgrunn av drapstruslene som var fremsatt og den trelist som fornærmede rev av veggen og satt med i hendene etter basketaket på gulvet, må tiltalte anses berettiget til å utøve nødvergehandling for å avverge angrep, mener Sarpsborg tingrett.

Sarpsborg tingrett mener at 31-åringen utøvde mer vold en nødvendig for å stanse angrepet, men konstaterer at overskridelse av nødverge i slike tilfeller kan være straff-fri, selv om den ikke er lovlig.

31-åringen er frifunnet av en enstemmig tingrett.