I kveld starter krepsefisket

Torsdag kveld klokka 18 går startskuddet for krepsefisket, men flere steder er det forbudt på grunn av krepsepest.

Edelkreps fra Einafjorden

Bestanden av edelkreps var i 2010 redusert med 75 prosent fra 1960-tallet, ifølge en rapport fra NINA.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Jeg tror det er fælt få som driver med krepsing rundt Lyseren nå, sier Bjørn Hoff. Han leder grunneierlaget rundt innsjøen Lyseren i Østfold og Akershus.

Her er det tillatt å fiske etter edelkreps, men bestanden har gått kraftig tilbake de siste årene.

På grunn av krepsepest er det forbudt å krepse i Haldenvassdraget nedstrøms Fosser Dam i Aurskog Høland med sideløp opp til første vandringshinder, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss i Hedmark og på norsk side i Store Le.

Det kan være regionale og lokale reguleringer av fisketiden, åtebruk og maskevidde så Miljødirektoratet ber folk sjekke lokale regler som blir fastsatt av fylkesmennene.

Stor nedgang i fangst

Edelkreps står på den nasjonale rødlista som sterkt truet.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fra 2010 viser at bestanden er redusert med ca. 75 % fra 1960-tallet.

I Lyseren har fangstene gått særlig mye ned de siste fem årene, forteller Hoff.

– Hvis du setter ut 40-50 ruser, får du kanskje 30 kreps og det er litt lite.

For å finne ut hva som er galt med edelkrepsen i Lyseren har grunneierlaget sendt kreps til undersøkelser i Sverige, men det har ikke gitt dem svar.

En teori har vært at minken forsyner seg av ferskvannsdelikatessen, men Bjørn Hoff tror ikke det er hele forklaringen.

– Jeg tror vel ikke den klarer å ta så mye som det som er blitt borte.

Trusler

Ifølge Miljøstatus.no er den største trusselen spredning av den svartelistede arten signalkreps og dermed også krepsepest som fører til massedød av edelkreps.

Men også forurensning og ødeleggelse av leveområder truer bestanden.

I Lyseren har de forsøkt å bedre leveforholdene. for noen år siden la de ut 80 tonn stein i innsjøen for å gi den flere gjemmesteder.

– Det har vært en viss oppgang etter det, sier Hoff som er spent på om de også kan spore en bedring i år.