Hopp til innhold

Forsvarsdepartementet vil samarbeide med Saab

Forsvarsdepartementet tar sikte på å etablere et Forskning og utviklings-samarbeidsprosjekt om systemstudier innenfor radarteknologi i Halden.

Svein Roald Hansen og Eirik Tord Jensen

Svein Roald Hansen (Ap) slapp nyheten på en pressekonferanse i Halden i dag, sammen med Eirik Tord Jensen, daglig leder Saab Technologies i Halden.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

De har nå gått i dialog med Saab Technologies Norway AS (STN).

– En høykompetent forsvars- og sikkerhetsindustri i Norge gir viktige bidrag til nasjonal sikkerhet. Derfor er opprettholdelsen av en kompetent norsk forsvars- og sikkerhetsindustri innenfor en del utvalgte høyteknologiske områder, etter regjeringens vurdering helt nødvendig, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i en pressemelding.

Gjennom Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret ble det understreket at også radarsystemet må inngå som en del av de teknologiske samarbeidsområdene som er skissert mellom Forsvaret og industrien.

– Som en oppfølging av dette vil Forsvarsdepartementet gå i dialog med Saab Technologies Norway AS i Halden, sier Thorshaug.

Samarbeidsprosjektets innretning og innhold blir nærmere avklart i dialog mellom Forsvarsdepartementet og STN, med utgangspunkt i Forsvarets behov og søknaden fra Saab.

Forsvarsdepartementet skal utvikle nytt radarutstyr og ønsker å gi oppdraget til Saab Technologies. For haldenbedriften kan avtalen bety mer enn en dobling av arbeidsstokken i løpet av få år.