Vil ha forbud mot gamle vedovner fra 2022

Eiere av gamle ovner bør få ti år på å bytte dem ut med rentbrennende ildsteder, mener fyringsbransjen.

Vedovn

RENERE VEDFYRING. Hvis alle gjenværende ovner med gammel teknologi ble byttet ut, ville utslippene av svevestøv fra vedfyring blitt redusert med over 80 prosent.

Foto: Trond Løkke / Vesterålen Turlag

Over halvparten av vedenergien som benyttes her i landet går rett i pipa, og grunnen er at over en million gamle ovner er i flittig bruk til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998.

Gamle ovner utnytter rundt 40 prosent av energien i vedkubbene, mens moderne ovner bruker rundt 80 prosent.

– Å bytte vedovn er en av de energisparetiltakene som går raskest i pluss. Nye ovner er relativt billige og enkle å installere, samtidig som vedovner har lang levetid og praktisk talt er vedlikeholdsfrie, sier Grethe Bachmann, styreleder i Norsk Varme.

Les også:

Brenner stadig mer ved

Vedfyring

VEDEN UTNYTTES IKKE SKIKKELIG. Kun halvparten av norske husholdninger har ildsteder med ny teknologi. Dermed klarer vi ikke å utnytte mer enn rundt halvparten av energien som er i vedkubbene vi putter i ovnen. De nye ovnene gir dobbelt så mye varme per kubbe.

Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend

I 2010 var det samlede vedforbruket i husholdningene 12 prosent høyere enn året før, ifølge vedfyringsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå.(SSB)

Utslipp av svevestøv fra vedfyring økte med åtte prosent i perioden.

Sammenlignet med i 2005 er utslippet av svevestøv fra vedfyring redusert med 12 prosent, selv om vedforbruket har økt med åtte prosent.

Ifølge SSB skyldes dette overgang til ovner med ny teknologi. I 2010 ble det brent mer ved i ovner med ny teknologi, enn i ovner med gammel teknologi.

Det ble brent i underkant av 1,5 millioner tonn ved i norske boliger i 2010.

I tillegg ble det brent i overkant av 250 000 tonn ved i fritidsboliger.

Les også:

Støtte til peiskos

Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening (Nobio) foreslår at det skal bli et forbud mot å bruke gamle ovner, og at eierne får ti år på å bytte ovenene ut med rentbrenende ovner.

De ønsker også at myndighetene skal gi økonomisk støtte til å installere nye.

– Folk trenger en dytt for å komme i gang. I tillegg er det penger å spare, i og med at de nye ovnene produserer dobbelt så mye energi som de gamle, sier Grethe Bachmann.

Mye energi å hente

Mer effektiv vedfyring kan gi norske husholdninger mellom en og to terrawattimer ekstra i året.

De siste vintrene har Norge importert betydelige mengder med kullkraft. Erstattes kullkraft med mer vedenergi gir det et viktig bidrag til reduksjon i CO2-utslipp på opp mot ti prosent av Regjeringens klimamål.

-Vedfyring kan bli en viktigere del av vår oppvarming, men dette er dessverre ikke reflektert i Regjeringens klimamelding. Samtidig viser forbudet mot oljefyr fra 2020 at Regjeringen tenker riktig.

Vi mener at et tilsvarende forbud mot bruk av gamle ovner vil gi mer energi, positiv effekt lokalt i forhold til svevestøv og være et bidrag til bedre klima globalt, sier daglig leder i Nobio Inge Olav Fure i en pressemelding.