Hopp til innhold

Flengende kritikk av Ahus

Flyttingen av Ahus kunne ha ført til dødsfall og andre alvorlige feil ved sykehuset.

Nye Ahus
Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Etter en rekke problemer som oppstod ved flyttingen av Ahus i fjor høst bestilte helsetilsynet en rapport. Man ønsket å få svar på hvorfor det oppstod store vanskeligheter med blant annet bemanning, medikamentforsyning og teknikk.

Det skjedde også fire dødsfall ved sykehuset som ble ansett som unaturlige, hvor politiet begjærte rettsmedisinsk obduksjon.

- Svært mangelfull risikovurdering

I rapporten, som nå er klar, slås det fast at ledelsen ved sykehuset har gjort en svært mangelfull risikovurdering rundt hva som kunne skje av uhell under flytteprosessen.

Likevel fastholder ledelsen ved Ahus at de ikke har gjort noe galt. Hele rapporten er et resultat av at Ahus og Helsetilsynet ikke har forstått hverandre, sier prosjektdirektør Nina Kristiansen.

- Det er enkelt en ren misforståelse og det er fullt mulig. Jeg tror for det første at det er altfor tidlig å forholde seg til rapporten om det ene eller andre utfallet. Dette pågrunn av at rapporten ikke har det underlaget den skal ha for å gjøre en sånn vurdering.

- Konklusjonen helt gal

Ifølge Nina Kristiansen har Ahus ikke tidligere forstått hva slags informasjon Helsetilsynet har hatt behov for, for å kunne gjøre en vurdering. Siden rapporten er bygget på denne mangelfulle informasjonen blir også konklusjonen helt gal, mener Ahusledelsen.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut.

Foto: Magne Braaten, Helsetilsynet / NRK

Dermed blir det umulig for Helsetilsynet å kommentere rapporten ennå. Det sier assisterende direktør, Geir Sverre Braut.

- De har nå en mulighet til å komme med et tilsvar til det som står der. Og når de har kommet med det og vi har vurdert det, så vil jeg være i stand til å kommentere det.

Så Statens Helsetilsyn, dere tror ikke på selskapet dere selv har hyret for å finne ut hva som har skjedd ved Ahus?

- Det tror vi veldig sterkt på, men når det kommer frem at Ahus har ytterligere dokumentasjon som de mener har relevans for denne vurderingen, så er det en del av normal saksbehandling at de får lov til å komme med den. Og at vi tar den til vurdering hos oss, eventuelt hos den sakkyndige.

Og helsetilsynets konklusjon i denne saken kommer tidligst i slutten av september.