Fibernett til innbyggerne

Skiptvet kommune gir et lån på fem millioner kroner til selskapet Skiptvet Digital. Det har kommunestyret vedtatt. Selskapet arbeider med å legge fibernett og tilby fibernett-tilknytning til alle innbyggerne, også i deler av Spydeberg og Våler. Skiptvet Digital har så stor pågang at selskapet trenger penger for å opprettholde utbyggingstakten, sier varaordfører Anne-Grethe Larsen.