Får tilbake beslaglagt kjøleskap

Politiet snur i saken mot Stig Norback som valgte feil bro over Svinesund. Tollvesenet mener avgjørelsen er feil.

Tollskilt, Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Norback krysset grensen på gamle E6 med store mengder hvitevarer han skulle innføre lovlig til Norge, istedenfor å kjøre over den nye brua slik reglene tilsier.

Norback fikk dermed en bot på 20 000 kroner og hvitevarene ble inndratt.  Han mente skiltingen ved grensen ikke var god nok.

Nå har myndighetene snudd og vil gi varene tilbake, men boten blir stående.

Tollen snur ikke

- Dette er en politisak, og dette er politiets endring, sier sjef for tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen.

Hun sier at tollvesenet ikke kommer til å endre sin praksis.

- Nei, i henhold til regelverket kommer vi fortsatt til å amelde alle som kjører over den gamle Svinesundbrua og som har med seg varer som skulle vært forttollet.

Tollvesenet mener likhets-prinsippet blir brutt når Norback får varene sine tilbake.