Færre studenter på UIO

Nye tall fra SSB viser at Universitetet i Oslo har størst nedgang i antall studenter av alle lærestedene i Norge.

Universitetet i Oslo
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

1. oktober 2007 hadde Universitetet i Oslo nesten 2000 færre registerte studenter i forhold til på samme tid i 2006.

Nedgang også i Bergen

Laboratorium UiB.
Foto: Steinar Apalnes / NRK

Også Universitetet i Bergen opplever en nedgang. De har 1400 færre studenter.

Foreløpige tall for 2007 viser at det er rundt 208 000 studenter i høyere utdanning i Norge. Dette er en nedgang på 3 000 personer sammenlignet med 2006.

Mange læresteder opplever en ønkning i antall studenter.

Sjekk ditt lærested hos Statistisk sentralbyrå

Mange velger Telemark

Høgskolen i Telemark
Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Universitetet i Stavanger hadde 700 flere registrerte studenter i 2007 enn i 2006.

Også flere Høgskoler gjør det godt. Høgskolen i Telemark og Politihøgskolen hadde størst økning, med en økning på henholdsvis 8 og 37 prosent.

Nedgangen i studentmassen i Norge er størst blant menn og studenter over 25 år.