Hopp til innhold

Enorm guttemangel på psykologi-studiet

I år er det bare 11 prosent menn blant studentene som går ut av Universitetet i Oslo som ferdige psykologer. Mangelen på menn har blitt et stort problem.

Jeppe Riegels, Martin Langvik Eilertsen, Isak Vethe og Jo Fougner Skaansar.

FIRE AV ELLEVE: De går alle på 9. semester (5. år) av profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo og er ferdige neste år. Jeppe Riegels, Martin Langvik Eilertsen, Isak Vethe og Jo Fougner Skaansar utgjør 36 prosent av mennene på sitt kull. I dag er Jo fadder på guttedagen for å prøve å få flere flinke gutter inn på psykologistudiet. – Jeg vil formidle til ungdommene hvor utrolig spennende dette faget er, sier han.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Blir det for få gutter på et studium, risikerer vi at det blir ingen gutter til slutt, sier instituttleder Kjetil Sundet ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han har sett tendensen over flere år og er bekymret. De siste 15 årene har andelen menn som går ut av studiet gått fra rundt 30 prosent ned mot 25–20 prosent. I år er det rekordlave 11 prosent.

Det er ikke bare Oslo som sliter med å få nok menn inn på studiet. Trenden gjelder hele landet. I 2012/2013 var det bare 26 prosent menn som gikk ut av profesjonsstudiet i psykologi på landsbasis. (Se tabell)

Har håndplukket gutter til guttedag

Kjetil Sundet

Instituttleder Kjetil Sundet ved Psykologisk institutt håper å få flere menn inn på psykologistudiet gjennom guttedagen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

En av forklaringene er at opptaksordningen baserer seg på karakterer og at jenter gjør det bedre enn gutter på videregående.

– Det er flott at flinke kvinner søker yrket, men det blir skjevt. Vi ha mannlige psykologer. Det har det norske samfunnet krav på etter vår mening, sier Sundet.

Psykologisk institutt på UiO har tatt grep for å snu trenden. I dag arrangerer de en egen guttedag for de flinkeste guttene ved videregående skoler på Østlandet. Hundre deltakere er håndplukket ut fra motivasjon og karakterer etter å ha sendt inn søknad. De får se faget fra innsiden gjennom forelesninger og omvisninger.

– Jeg håper dette er morgendagens søkere til psykologistudiet, sier Sundet.

Ferdige kandidater i 2010 og 2014 UiO

Fakultet

Mannlige studenter 2010

Mannlige studenter 2013

Det odontologiske fakultet

15%

20%

Det medisinske fakultet

34%

24%

Det juridiske fakultet

38%

27%

Det utdanningsvitenskaplige fakultet

22%

27%

Det teologiske fakultet

38%

30%

Det samfunnsvitenskaplige fakultet

37%

33%

Det humanistiske fakultet

33%

36%

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

57%

57%

Kilde: UiOs likestillingsrapport

Kan bli nødt til å vurdere kvotering og gutte-poeng

Flere fag ved UiO er svært jentetunge, og på enkelte blir det stadig færre gutter.

Ragnhild Helene Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum sier de tar problemet alvorlig. – Vi ønsker et sammensatt studiemiljø der begge kjønn er godt representert, sier hun.

Foto: Universitetet i Oslo

Også ved andre fakulteter er det satt i gang arbeid for å få inn flere gutter. For eksempel blir alle menn som søker seg til pedagogikk og spesialpedagogikk oppringt på sommeren som en ekstraservice for at de skal føle seg sett og ivaretatt.

Ifølge prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, ser de alvorlig på problemet. Universitetet har de siste årene satt i gang flere ulike tiltak. Og de vil vurdere andre grep om effekten uteblir.

– Det kan være snakk om å gi guttene et tilleggspoeng eller å starte med kvoteringsordninger. Det siste er vanskelig da vi er bundet av lovgivning der vi er pålagt likebehandling i utgangspunktet, sier Hennum.

Studenter uteksaminert 2012/2013 hele landet

Studium

Antall uteksaminert i 2012/2013

Antall menn

Antall kvinner

Prosentandel menn

Alle 5-årige masterløp og profesjonsstudier

11 242

4740

6502

42%

Master rettsvitenskap

895

307

588

34%

Master farmasi

118

23

95

19%

Master odontologi

128

33

95

26%

Master lærer/pedagogikk

741

134

607

18%

Cand.med.-utdanning (Medisin profesjon)

537

191

346

35,5%

Cand.psychol.-utdanning (Psykologi profesjon)

222

58

164

26%

Cand.med.vet.-utdanning (Veterinær profesjon)

62

11

51

18%

Sivilingeinør, teknologi

1330

935

395

70%

Siviløkonom/ Master i økonomi

859

477

382

56%

Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

1 296

641

655

49%

Master, helse-, sosial- og idrettsfag

1 005

246

759

24%

Master of science

521

305

216

59%

Master, humanistiske og estetiske fag

1 274

456

818

36%

Kilde: SSB