Eidsberg fengsel kan bli nedlagt

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning foreslår å legge ned fengsler som har færre enn 30 plasser. Fengselssjef Tom Eberhard sier at han likevel håper på videre drift.

Eidsberg fengsel

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning foreslår å legge ned fengsler som har færre enn 30 plasser, skriver Aftenposten.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning foreslår å legge ned fengsler som har færre enn 30 plasser, skriver Aftenposten.

Ett av dem er Eidsberg fengsel, med sine 17 plasser.

– Jeg både håper og tror at det bare blir muligens. Jeg tror jo at fengselet også har livets rett i fremtiden, sier fengselssjef Tom Eberhardt, til NRK.

Han håper avdelingen i Eidsberg kan bli slått sammen med avdelingen i Trøgstad fremfor å bli lagt ned

– Det kan kanskje ikke overleve i dagens form, ved at det er lite, sier han til NRK.

Avgjøres i løpet av måneden

I løpet av måneden skal justisminister Grete Faremo bestemme hvordan fremtidens fengsels-Norge skal se ut, skriver Aftenposten.

Dersom plassene i Eidsberg fengsel ikke blir erstattet, vil det by på problemer, mener fengselssjef Eberhardt.

– Hvis det blir færre lukkede fengselsplasser i vår del av landet, tror jeg det kommer til å merkes veldig, kanskje først og fremst for politiet, sier han.

Fengselssjef i Eidsberg

Dersom plassene i Eidsberg fengsel ikke blir erstattet, vil det by på problemer, mener fengselssjef Eberhardt.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Selv med dagens kapasitet, er det tidvis vanskelig å finne varetekstplasser, sier Eberhardt til NRK.

– Erstatningsplasser vil komme

Visepolitimester i Østfold, Thor B. Klepper, sier han har forståelse for at man ønsker å se nærmere på driften av små fengsler.

– Jeg tror dette er en del av en helhetsplass, hvor erstatningsplasser vil komme samtidig med en nedleggelse, sier Klepper til NRK.

Forslaget til omstrukturering er basert på størrelse, beliggenhet og vedlikeholdsbehov. Åpne anstalter i små kommuner og fengsler med færre enn 30 plasser skal som hovedregel stenges.

Eidsberg fengsel består av 13 celler og fungerer i dag mer eller mindre som et rent varetektsfengsel. Fengeselet er en avdeling med høyt sikkerthetsnivå.