Hopp til innhold

Drev ulovlig i ni år

Bildelelageret AS i Sarpsborg, som demonterer og selger brukte bildeler, har fått en bot på 100.000 kroner for flere brudd på forurensningsloven.

Kasserte biler, står lagret i stabler på grusplass

Fra fylkesmannens inspeksjon 12. 01. 2012. Bildelelageret manglet tillatelse til å ta imot og plukke deler fra kasserte biler.

Foto: Fylkesmannen i Østfold

Det var fylkesmannen som anmeldte bedriften etter en inspeksjon i januar 2012.

– De hadde brutt forurensningsloven på en alvorlig måte, sier senioringeniør Karsten Butenschøn ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold.

Farlig avfall

På inspeksjonen fant de farlig avfall som ble oppbevart uforsvarlig.

Beholder med ulikt innhold manglet merking

Fra Fylkesmannens inspeksjon 12. 01. 2012. Beholdere med ulikt innhold manglet merking og var ikke forsvarlig lagret.

Foto: Fylkesmannen i Østfold

– Det var nok en del som stod igjen her etter at vi overtok etter jernbanen. Der var det nok en del som vi ikke visst hva var som har stått der. De har ikke forurenset noe, sier daglig leder Torleif Ludvigsen ved Bildelelageret AS i Sarpsborg.

På en grusplass, stod en rekke kasserte biler. Av dem plukket bedriften dekk, felger og deler som de solgte. Bildelelageret hadde ikke tillatelse til å drive med slik miljøsanering – Fylkesmannen anmeldte bedriften.

– Det var fare for at forurensning skulle trenge ned i grunnen og til vassdrag gjennom sluk på gårdsplassen og likenden, sier Butenschøn.

Grussplass som er fuktig av ukjent væske, bilvrak i bakgrunn, rustnes bildeler og søppel ligger sk

'Området bærer preg av å være svært forsøplet' skrev fylkesmannen i rapporten etter inspeksjonen på Bildelelageret 12. 01. 2012. Bedriften mener de ikke har representert en fare for miljøet.

Foto: Fylkesmannen i Østfold

Uenige om miljørisiko

Daglig leder Torleif Ludvigsen tilbakeviser at bedriften har vært en miljørisiko.

– Vi har absolutt ikke representert en fare for miljøet, det er helt feil, det er det ingen som kan bevise.

Politiet har konkluderte med at Bildelelageret AS i Sarpsborg har drevet ulovlig i sju år, håndtert farlig avfall uforsvarlig og de kasserte kjøretøyene har utgjort en fare for forurensning.

For brudd på i alt fem forhold har bedriften fått en bot på 100 000 kroner.

Vedtok bot

– Jeg har vedtatt på grunnlag av at vi fikk en strafferabatt på 25 000. Skal man gå imot en slik sak må man ha en advokat. Det koster tid og masse penger, men det betyr ikke at jeg er enig i at vi skulle ha den boten, sier Ludvigsen.

Boten, som ble ilagt i høst er et resultat av en anmeldelse fra april 2012.

Bedriften drev fortsatt uten tillatelse da fylkesmannen kom på ny inspeksjon i august i år.

– Vi har varslet en tvangsmulkt på 50 000 kroner hvis ting ikke kommer på plass, sier Karsten Butenschøn, fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold.

Avskilta biler står på rekke og rad, dekket av gult høstløv.

Oktober 2014:Bildelelageret AS har ryddet oppp. 16 kasserte biler har de fått lov av fylkesmannen å lagre inntil videre.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Nå er det ni år siden fylkesmannen først gang påpekte at Bildelelageret AS må ha tillatelse for å behandle kasserte kjøretøy.

9 år uten tillatelse

– Vi har jo drevet med skraphandlerbevilling tidligere, det har kommet nye regler og vi har ikke drevet noen oppsamlingsplass, dermed har vi ikke hatt alt på plass med drifta, sier Ludvigsen. Nå i oktober har han ennå ikke søkt om tillatelse.

Han synes ikke kravet om å ha konsesjon er en bagatell.

– Vi jobber med den saken, men vi har i hvert fall ryddet plassen for biler og fått godkjenning for 16 biler som står her.

Bedriften blir ikke stanset av fylkesmannen, fordi det ikke er noen akutt forurensningsfare.

Ny oppfølging

– Men han står på særskilt oppfølging hos oss så vi vil følge opp til vi er i havn, sier Butenschøn.

Det synes Ludvigsen er greit.

– De får bare komme når som helst, vi kan ikke hindre dem i å komme hit.

Hall med betongvegger og betonggulv,arbeidsbenk, diverse behodlere langs veggen

Oktober 2014 : Bildelelageret skal søke om tillatelse, sier daglig leder Torleif Ludvigsen. Får de tillatelse vil de bruke denne hallen når deler skal plukkes fra avskilta biler.

Foto: Anne Ognedal / NRK