Dømt for overgrep mot fire-årig datter

En 31 år gammel far er dømt for overgrep mot sin egen datter, da hun var i fireårs-alderen.

Heggen og Frøland tingrett
Foto: Glenn Thomas Nilsen

Mannen erkjente ikke straffskyld, men Heggen og Frøland tingrett trodde på beskrivelsene i dommeravhør av jenta, som ble styrket av vitneforklaringene fra andre familiemedlemmer, helsesøster og psykolog.

Dommen fra tingretten lyder på fengsel i ett år og fire måneder. Rettens flertall fant ikke bevis for de groveste anklagene i tiltalen, men retten var ikke i tvil om at mannen har gått over streken for hvordan en far kan behandle en fireårig datter. Overgrepene fant sted i mannens bolig i indre Østfold.

Dømt også i 2011

31-åringen ble sommeren 2011 dømt for usømmelig oppførsel i datterens nærvær og besittelse av et stort antall bilder og filmer av barn i seksuelle situasjoner. Da fikk han en dom på fengsel i et halvt år, men to måneder av straffen ble gjort betinget.

Faren forklarte seg i retten om sitt forhold til datteren og hva som hadde skjedd. Han beskrev en omgang med datteren som var svært annerledes enn det som ble beskrevet i tiltalen. Han avviste blant annet at han hadde kysset datteren i hennes intimsoner, slik noe av den nye tiltalen gikk ut på.

Mannen bekreftet at han hadde hatt bilder av barn, forhold som ble omfattet dommen fra 2011, men avviste at han ble opphisset av egen familie.

Sju vitner i retten

I alt sju vitner ble avhørt i løpet av de tre dagene saken gikk for tingretten i forrige uke.

Datterens mor vitnet i retten om forholdet til tiltalte og om datterens ulike reaksjoner. Moren gjenga ulike ting datteren hadde fortalt.

Mormoren og hennes samboer var også vitner i retten. I tillegg vitnet blant annet en helsesøster og en psykolog som har hatt kontakt med jenta.

De tre dommerhørene som har vært gjennomført med datteren ble referert i retten.

– Grov, seksuell handling

Statsadvokat Inga Bejer Engh la ned påstand om fengsel i to år og fire måneder, men mannen ble ikke dømt for like omfattende overgrep som det som ble beskrevet i tiltalen.

Heggen og Frøland tingrett har lagt vekt på at saken dreier seg om en grov, seksuell handling i forhold til egen datter. Retten mener også at det er straffskjerpende at overgrepet fant sted på et sted som skulle være trygge omgivelser for henne. I tillegg har retten lagt vekt på at mannen fikk en dom i 2011. Retten fant ingen formildende omstendigheter.

Faren er dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning for ikke-økonomisk skade til sin datter.