Bruer i Østfold trenger 650 millioner kroner

Prisen for å oppgradere 32 bruer på fylkesveiene i Østfold er nesten doblet siden 2012. 17 av dem har fått karakteristikken kritisk av Statens vegvesen.

Kjøkøysund Bru

Kjøkøysund bru er en av bruene som har presset investeringsbehovet opp fra 350 millioner kroner til 650.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Investeringsbehovet på bruene i Østfold har nesten doblet seg på bare et par år. I 2012 var prisen beregnet til 350 millioner kroner, mens investeringsbehovet nå er beregnet til 650 millioner. Da er Kjøkøysund den eneste hvor gang og sykkelsti er med i kostnadene i rapporten til Statens Vegvesen.

Seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen sier det er flere årsaker til at prisanslaget har økt:

Arne Bjørklund

Arne Bjørklund forteller at det vil koste 650 millioner å utbedre Østfold-bruene.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Det er et par tunge bruer som får prisen opp, særlig Kjøkøysund bru og sarpebruene, sier han. Utbedringen av disse vil 420 millioner kroner.

Ikke farlig per i dag

Men Kjøkøysund bru og sarpebruene er ikke alene. I Vegvesenets rapport har 17 bruer fått karakteristikken kritisk.

– Svært kritisk betyr ikke at det er farlig å kjøre på bruene per i dag, betrygger Bjørklund.

– Men hvis man ikke gjør noe, risikerer man at levetiden til byggverket blir kortere. Kritisk i denne sammenhengen er ting som kan utvikle seg på sikt. Vi har jevnlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år, så vi har god kontroll på dem.

Sarpebrua over Sarpefossen

Det er dårlig stelt over sarpefossen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stort behov i Sarpsborg

Et av stedene der ny bru er heftig diskutert er i Sarpborg. St. Mariegate bru, den ene av de fem sammenhengende bruene over Sarpsfossen, er i svært dårlig forfatning.

– Det er et stykke fram før vi vet eksakt hvor og når en ny bru over sarpefossen kommer. St. Mariegate bru er i så dårlig tilstand at det ikke vil være forsvarlig å holde den oppe i ti-femten år. Det må bygges ny bru før den nye krysningen er klar, mener Bjørklund.