Bomring rundt Lillestrøm

Hvis Lillestrøm og Kjeller skal få T-bane fra Ahus og Ellingsrud, er bomring rundt Lillestrøm og Lørenskogs nye sentrum en mulighet, sier ordførerne i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

T-bane/Ahus
Foto: Nyjetsspiller / NRK

– Befolkningen på Nedre Romerike er ventet å øke med 80 prosent fram mot 2060, dessuten er høyskole- og forskningsmiljøet på Kjeller i en rivende utvikling. T-bane er det mest effektive, sier Skedsmo-ordfører Ola Jacob Flæten.

Sammen med de andre Arbeiderparti-ordførerne Øyvind Sand i Rælingen og Åge Tovan i Lørenskog lanserer han en plan for å forlenge T-banen.

Åge Tovan

Åge Tovan, ordfører i Lørenskog

Foto: Lørenskog Ap

– Dette gjelder ikke minst de som bor i Oslo. Hvis de skal få bedre luft må vi få stoppet en god del av trafikken inn til byen, sier Åge Tovan.

Utenfor Oslopakke 3

T-banene på Nedre Romerike vil koste mange milliarder kroner, og tre ordførerne innser at det blir vanskelig å skaffe pengene innenfor kriserammede Oslopakke 3. Derfor foreslår de å organisere baneutbyggingen som et eget prosjekt med egen finansiering, slik som E18 gjennom Asker og Bærum.

Ole Jacob Flæten

Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo.

Foto: Twitter.com

– For å få fortgang i den prosessen er vi nødt til å finne andre finansieringskilder enn Oslopakke 3, ellers blir dette et prosjekt som skyves ut i det uendelige, sier Skedsmo-ordføreren.

En form for brukerbetaling

Her kommer de nye bomringene inn i bildet. I et notat foreslår de tre ordførerne flere mulige pengekilder, men understreker at de ikke har tatt stilling. Både lokale bomringer rundt Lillestrøm og Lørenskog sentrum, ekstrabommer på hovedveiene og prisøkning i kollektivtrafikken blir nevnt.

– Vi har ikke falt ned på noen type finaniseringskilde men vi ser jo at brukerbetaling i en eller annen form er den veien vi må gå, sier Flæten.