Hopp til innhold

Barnehager har ikke råd til vikarer

Barnehager i Oslo har ikke råd til å sette inn vikarer ved sykdom. Utdanningsforbundet mener at problemet er økende og går sterkt utover barna.

Vestlisvingen barnehage

Som så mange andre Oslo-barnehager har ikke Vestlisvingen barnehage råd til å sette inn nok vikarer ved sykefravær.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK

Kristine Herbrandsen har barn i Vestlisvingen barnehage på Stovner og opplever ofte at barnehagen ikke kan sette inn vikarer når de ansatte er syke eller på kurs.

– Sist lederne var på kurs var det på det verste bare én ansatt per åtte barn. Det var ganske hektisk blant både barn og voksne, sier hun.

Barnehagen sier de ikke kan leie inn vikarer fordi de ikke har budsjett til det.

– Jeg synes det er forferdelig med tanke på den oppfølgingen barna får, eller ikke får, sier Herbrandsen.

– Personalet er barnas sikkerhet

Vestlisvingen barnehage er ikke de den eneste barnehagen der det ikke settes inn vikarer. En ringerunde NRK har gjort viser at barnehager i mange bydeler i Oslo må droppe å sette inn vikarer ved korttidssykdom. Det er ikke plass i budsjettene.

Hanne Brunvoll

Hanne Brunvoll, Utdanningsforbundet

Foto: Utdanningsforbundet

Det synes seksjonsleder for barnehagene i Utdanningsforbundet Oslo, Hanne Brunvoll, er urovekkende.

Les også: Etterlyser lovfestet bemanning

– Vi får veldig mange meldinger fra medlemmene våre om at når man skal kutte i budsjettene, som veldig mange bydeler nå må gjøre, så kuttes det i vikarbudsjettene.

Hun mener det ikke er veldig mange andre steder det er mulig å kutte.

– Jeg synes det er urovekkede fordi vi vet at bemanningen er sikkerheten for barna og det pedagogiske opplegget for barna.

Vanskelig å få tak i gode vikarer

Stovner bydel bekrefter at budsjettene er stramme, og at styrerne for barnehagene må vurdere i hvert tilfelle om det er riktig å sette inn vikar.

– Jeg har tillitt til at styrerne setter inn vikarene i det øyeblikket det må settes inn vikar, sier Stine Fritz Hals, enhetsleder for barnehagene i Stovner bydel.

Hun mener at selv om Stovner har et forholdsvis høyt vikarbudsjett, er det ikke på langt nær nok penger til at styrerne alltid kan sette inn vikarer ved sykdom.

– Det har vi ikke penger til. Vi har et høyt sykefravær, sier Fritz Hals.

Vanskelig å skaffe vikarer

Fritz Hals sier vikarbyråene er for dyre, og at det er vanskelig å skaffe gode vikarer.

Det er ikke lovfestet hvor mange voksne det må være på jobb per barn, og dermed er det opp til hver barnehagestyrer å avgjøre hva som er et forsvarlig antall voksne.

– Det aller beste ville være at alle voksne var på jobb hver eneste dag, men det er viktig å huske på at vi ofte har mindre barnetall også. Når vi ikke setter inn vikar så er det ofte fordi det er færre barn i barnehagen også, sier Fritz Hals.

– Mer penger må til

Mamma Kristine Herbrandsen synes det burde vært et krav at man skal ha et visst antall personer på jobb, uavhengig av sykdom eller ikke.

– Det trengs mer penger, et større budsjett, for å leie inn de vikarene som trengs, sier hun.

Byrådet ville ikke uttale seg i saken, men byrådssekretær for kultur og utdanning, Torbjørn Furulund, sier til NRK at budsjettet er stramt, og at bydelene er nødt til å få til dette innenfor de eksisterende rammene.