Barn må regne med å vente på hjelp

Barn og unge som venter på psykiatrisk behandling i Østfold kan ikke regne med kortere ventetid med det første.

Barn
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Mandag fortalte NRK Østfold at 250 barn og unge i fylket står på venteliste for å få psykiatrisk behandling.

Gjennomsnittlig er ventetiden på 100 dager. De unge med akutte problemer blir hjulpet umiddelbart, noe som betyr at svært mange barn og unge også må vente mye lenger enn gjennomsnittet.

- Komplisert problem

Divisjonsdirektør i psykiatri ved Sykehuset i Østfold, Irene Dahl Andersen, forteller at ventetiden har økt, til tross for at barne- og ungdomspsykiatrien har fått betydelig mer ressurser de siste to årene. Hun kan ikke love noen rask bedring.

- Vi må tro at vi klarer å få ventetiden noe ned. Men slik det er nå, jobber vi alt vi kan. Så lenge pågangen bare øker og øker, er dette komplisert, sier Dahl Andersen.

Hun tror årsaken til at så mange barn og unge sliter psykisk kan være å finne i et samfunn med stadig mer press og flere krav.

Skal en hindre at antallet barn og unge med psykiske problemer fortsetter å øke, må en også satse på forebygging i kommunene og på skolene, tror Dahl Andersen.

Få henvendelser

Hos pasientombudet ved Sykehuset i Østfold mottar de sjelden henvendelser om psykiatri.

- Vi får svært få klagesaker om psykiatri generelt, og enda færre om barnepsykiarti, sier pasientombud Hilde Bråthner Johansen, som ønsker seg flere henvendelser fra denne pasientgruppen.