Asvo-sjefen: – Skjønner at saken kan oppfattes som spesiell

Administrerende direktør Jan Wiig mener at prosessen rundt ansettelsen av Halden-ordfører Per Kristian Dahl (Ap) har vært ryddig.

Jan Wiig, administrerende direktør i Halden Asvo

Wiig, som er administrerende direktør i Industriprodekter AS, mener ansettelsesprosessen har vært ryddig, men innrømmer at andre kan ha en annen oppfatning.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

Dahl har takket ja til å bli avdelingsleder i Halden Asvo, et av underselskapene til kommunale selskapet Industriprodukter AS, hvor Dahl fra før er styreleder.

Wiig, som er administrerende direktør i Industriprodukter AS, mener ansettelsesprosessen har vært ryddig, men innrømmer at andre kan ha en annen oppfatning.

– Jeg skjønner at saken kan oppfattes som spesiell. Derfor hadde jeg med meg styrets nestleder, tillitsmann og en annen leder i virksomheten under intervjuene. Det ble gjort for å vise at prosessen har vært gjort på en ordentlig og redelig måte, sier Wiig.

– Minst kvalifisert

Men, flere har reagert på ansettelsen. Høyres ordførerkandidat i Halden, Thor Edquist, mener fremgangsmåten er spesiell.

Tillistvalgt Jon Wang ved Halden Asvo var med på intervjurundene.

Wang sier til NRK.no at Dahl var den minst kvalifiserte av de som ble intervjuet.

I annonsen ble blant annet høy utdannelse etterlyst, men dette har ikke Per Kristian Dahl.

– Vi har sett både på personlige erfaringer og personlig egnethet som like viktig som utdannelsesbakgrunn. Og ut i fra en samlet vurdering har vi valgt Dahl, sier Wiig.

– Ordinær prosess

Ifølge Per-Kristian Dahl har dette vært en helt ordinær prosess der det har blitt utlyst en jobb. Han har søkt på lik linje med andre, blitt intervjuet, innstilt og han har takket ja til jobben.

Dahl sier han i utgangspunktet ønsker å fortsette i ordførerjobben, men at han må ha noe å falle tilbake på , dersom valget til høsten tvinger ham til å gå av.

– For meg som ordfører så er det også naturlig å ha en jobb. Jeg akter ikke å sitte som ordfører til jeg bli pensjonist, da er jeg avhengig av å ha en jobb.

Undrende

Høyres ordførerkandidat Thor Edquist synes fremgangsmåten er spesiell.

– Å ansette en styreleder som kanskje ikke kommer på jobb før om fire og et halvt år? Jeg har litt erfaring fra næringslivet selv, og jeg vet ikke om dette er vanlig saksgang, sier Edquist.

Edquist vil nå vurdere å ta saken videre politisk.

– Det vil jeg først undersøke med de andre i partigruppa, hva vi gjør med det, sier Høyres ordførerkandidat.