Anmelder ordføreren i Moss

Norges Miljøvernforbund har politianmeldt ordføreren i Moss, og administrerende direktør i Bane Nor, for å ha lagt til rette for at den nye jernbanetraseen skal gå gjennom et kvikkleireutsatt område. Miljøvernforbundet mener det er potensiell fare for ras og dermed tap av menneskeliv og store skader på miljø og materiell. Jan Hugo Holten i Miljøvernforbundet Østlandet, sier han forstår at en anmeldelse av et fremtidig forhold kan virke rart.

Hanne Tollerud
Foto: Birger Kjølberg / NRK