Akuttmottaket til Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst skal trolig ta stilling til utvidelsen av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på sitt møte i slutten av januar. Akuttmottaket har for dårlig kapasitet og styret ved Sykehuset Østfold ønsker en utvidelse. Større arealer vil gjøre sitasjonen enklere når pågangen av pasienter er stor, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl.