Advarer mot lovlige reptiler

Det kan bli lov å importere slanger og andre krypdyr fra neste år. Det liker Dyrevernalliansen dårlig.

Siden 1976 har det vært forbudt å importere slanger og andre krypdyr. Men nå kan totalforbudet, som er et av de strengeste i verden, bli myket opp.

Mattilsynet vurderer nå om over 30 arter, som blant annet kongepython og leopardskilpadde, skal bli lovlige kjæledyr igjen, skriver VG.

Tidligst neste år

Det er Vitenskapskomiteen for mattrygghet som har vurdert dyrevelferden for artene, på oppdrag fra Mattilsynet.

Forbudet kan tidligst oppheves 1. januar neste år, forteller Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

– Risikovurderingen blir en del av beslutningsgrunnlaget hos Mattilsynet. Vi skal anbefale overfor Landbruks eller matdepartementet om alle eller en del av artene skal bli tillatt å holde til Norge. Så må vi utarbeide en forskrift, som igjen må ut på høring, sier hun til VG.

– Høres greit ut

At mange i Norge allerede har reptiler som husdyr er det ingen tvil om. Stadig tas det beslag av dyr på grensa og interessen for utstyr og fôr er stor på nett, ifølge Norges Zoohandleres Bransjeforening.

Tor Olav Aas, som er seksjonssjef i Mattilsynet for Ytre Østfold, tror det kan være greit å oppheve forbudet. Han mottar stadig reptiler som er tatt på grensa eller i forbindelse med politiets husransakninger.

– Det er allerede mange som har slike dyr ulovlig, så på en måte er det kanskje greit at det kommer inn i regulerte forhold, sier Aas.

I dag er det slik at slangene blir avlivet hvis ingen dyreparker vil ta hånd om dem. Hvis forbudet blir opphevet, kan flere beholde livet.

– Forbudet bør opprettholdes

Dyrevernalliansen mener imidlertid at dagens forbud mot krypdyrhold bør opprettholdes. Faren for smitte og dårlig dyrevelferd er noen av argumentene.

Dyrevernalliansen mener også en legalisering vil medføre enda mer dyresmugling

– Erfaring fra andre land i Europa viser at tilgjengelighet av lovlige krypdyr, og den
medfølgende økningen i interesse for krypdyrhold i befolkningen, med storsannsynlighet vil føre med seg økt ulovlig innførsel og omsetning av nye ettertraktede samlingsobjekter, skriver daglig leder Anton Krag i et notat.