Hopp til innhold

– Vi trodde ikke det var oss

Våren 2005 ble over hundre personer legionellasmittet i Sarpsborg og Fredrikstad. 10 mennesker mistet livet.

Borregaard ved Sarpsfoss

Borregaards fabrikker i Sarpsborg. Arkivfoto.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Denne saken her sitter dypt i oss alle som var involvert. Det vekker minner som ikke er noe gode å bære med seg, men som likevel er en del av vår historie. Det sier Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard.

Stor usikkerhet

8. juni 2005 ble det holdt en pressekonferanse hvor bedriften ble pekt ut som kilde til smitten. Da trodde man det var et scrubberanlegg, som renser med vanndamp, som var kilde til legionellaen. Senere viste det seg å stamme fra et biorenseanlegg.

Informasjonsdirektør på Borregaard, Dag Arthur Aasbø

Dag Arthur Aasbø.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det var en krevende oppkjøring til denne datoen. I noe tid før dette ble klarlagt var det mange mennesker som hadde blitt syke og det var stor usikkerhet til hva som var kilden, sier Aasbø.

– Vi fikk beskjeden fra helsemyndighetene bare et par timer før offentliggjøringen.

Folkehelseinstituttet gjennomførte DNA-analyser som viste at prøvene fra Borregaard inneholdt samme bakteriestamme som ble funnet hos dem som var smittet.

– Det var en veldig krevende periode, forteller han.

Finne løsninger

Umiddelbart startet Borregaard med å finne løsninger på å stoppe legionella fra å spre seg fra deres anlegg.

Legionella-bakterier

Legionella-bakterier.

Foto: NRK

– På pressekonferansen for ti år siden sa dere at bedriftens primære oppgave er å sørge for at folk skal føle seg trygge. Nå ti år etterpå har dere oppnådd det?

– Den første tiden etter brukte vi på å finne årsaker. Det tok en del tid. Og så starta et langsiktig arbeide for å finne teknologi som kunne løse dette problemet på en langsiktig måte. Så var det å installere, vi bytta jo renseanlegg og stengte det gamle, for at det skulle være helt sikkert, sier Dag Arthur Aasbø.

– Følgene av dette pågikk over mange år og i dag står vi jo med en betydelig økt kunnskap, som vi har delt med myndigheter og industri i inn- og utland.

Nytt utbrudd i 2008

Tre år etter legionella-utbruddet i 2005, kom det et nytt mindre utbrudd.

– Føler du deg trygg på det anlegget dere har i dag?

– Med teknologien vi har i dag føler vi oss trygge.