– Dette ligner en farse

Mental Helse reagerer på skrinlegging av Gullaugplanene.

Sykehuset Buskerud Psykiatrisk avdeling

Planene var å flytte pasientene fra den gamle psykiatriske avdelingen til det nye sykehuset.

Foto: Tone Rekdal Sperre / NRK

Mandag gjorde Arbeiderpartiet i Buskerud helomvending. Etter mange års kamp gir de opp planene om å bygge et nytt storsykehus på Gullaug i Lier.

Isteden råder de helseministeren til å vurdere å utvide Drammen Sykehus istedet.

Dermed er framtida også for psykiatrien i fylket igjen uviss.

Folks helse

Nyheten sjokkerer leder for Mental Helse i Buskerud, Wenche Steestrup.

– Dette ligner en farse. Nå har denne saken pågått i så mange år, og det er tross alt folks helse det er snakk om. Jeg synes ikke det går an å komme med dette nå. Vi må bygge sykehuset på Gullaug og bli ferdige med denne saken.

Lise Christoffersen

Arbeiderpartiets Lise Christoffersen forsvarer å droppe et sykehus på Gullaug.

Foto: Knut Falch
Kirsten Hørthe

Kirsten Hørthe trodde det nye psykiatribygget skulle stå klart i 2012.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

For over ti år siden forkastet lokalpolitikerne i Drammen alle planer om å bygge ut sentralsykehuset i byen. I årene som fulgte ble det etter mange runder klart at de fleste heller ville bygge nytt og et samlet storsykehus på Gullaug i Lier. I går konstanterte imidlertid Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lise Christoffersen at det igjen er full rettrett.

– Vi trenger nye, lange utredninger. Det er så mye usikkerhet knytta til det med rasfare og kostnadene med å ferdigstille tomta på Gullaug at vi ikke fant det forsvarlig å fortsette dette arbeidet.

– Forferdelig

Toril Krogsund som er leder for Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri i Buskerud, er overraska over disse uttalelsene.

– Jeg var ganske sikker på at det skulle komme en beslutning på det motsatte. Det er forferdelig at det blir brukt så mye tid på å finne en løsning for pasientene.

Og lang tid å vente, har det også vært for avdelingsleder for psykiatrisk avdeling i Lier, Kirsten Hørthe. Hun var lovet at et nytt psykiatribygg skulle stå klart på Gullaug i 2012.

– Jeg synes det er uheldig at det blir mer usikkerhet rundt lokalene for ny psykiatrisk avdeling. For pasientene og de ansatte er dette lite heldig.

Forutsetningen

Både avdelingssjef for psykiatrisk avdeling i Lier og lederen for landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri i Buskerud stiller seg postive til å legge psykiatrien til Drammen. Forutsetningen er at psykiatrien legges sammen med resten av sykehuset og at dette ikke tar for lang tid.

Krogsund sier det er et paradoks at de nå vender tilbake til de gamle planene.

– Noen må tenke over hva dette har kosta og hvorfor de ikke gjorde noe med dette tidligere.