– Tettstedene må bli mer urbane

For at kommunene skal ta unna den store befolkningsveksten i årene som kommer, må folk bo mer oppå hverandre. Det mener fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hans J. Røsjordet og Fetsund stasjon

I Fetsund er det bare lov å bygge boliger på maks fire-fem etasjer. Fylkesmann Hans J. Røsjordet mener de må begynne å utnytte arealet på en bedre måte, for å ta imot den ventede befolkningsveksten.

Foto: NRK

– Vi legger til grunn at det blir en betydelig vekst i antall innbyggere i regionen. Da må folk være forberedt på å utnytte det arealet de allerede har på en enda bedre måte, og kanskje tenke småbystruktur, sier fylkesmann Hans J. Røsjordet.

Rundt forretningene i Fetsund er det fortsatt grønt og luftig. Tre blokker på fire etasjer ved bredden av Glomma er det nærmeste innbyggerne kommer det urbane liv.

Men prognoser sier at det skal bosettes over 400.000 nye innbyggere i Akershus og Oslo fram mot 2030. Dette vil få konsekvenser for mangt et tettsted i Akershus.

Vil ikke se ut som Oslo

Jon Røine

Jon Røine.

Foto: Dag Aasdalen/NRK

Fetsund er et trafikknutepunkt der folk kan ta miljøvennlige transportmidler.

Dette gjør at det er et fornuftig sted å bosette flere innbyggere, men oslopreg vil ikke Senterpartiets ordførerkandidat Jon Røine høre snakk om.

– Det er nok riktig at vi må bygge noe tettere i Fetsund og få mer mennesker i sentrum, men vi ønsker ikke å ligne Oslo, sier Røine.

Bør det bygges høyere i Akershus? Skriv din kommentar nederst i artikkelen.

Uenighet om hvordan befolkningsveksten må møtes

For eksempel er det uaktuelt for senterpartipolitikeren å bygge høyere enn dagens maksimum på fire-fem etasjer. For å bevare det grønne preget vil han også begrense innflyttingen.

– Vi ønsker å bevare noe av det særpreget som Fetsund sentrum har, og der er høyhus et fremmedelement, sier Røine.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Høyeste fellesboligen i Fetsund

Slik ser den høyeste fellesboligen i Fetsund ut.

Foto: Dag Aasdalen/NRK

Høyres ordførerkandidat Odne Holm vil derimot ikke avvise muligheten for enda høyere hus i Fetsund.

– Jeg synes vi må tørre å ta den debatten. Vi i Fetsund må også ta vår andel av befolkningsveksten fremover. Det kommer til å bli en enorm befolkningsvekst på Romerike og vi kan ikke sitte på vår lille tue å tro at vi ikke må være med å ta den veksten, sier Holm.