– Bybarn har ikke hørt om blåklokker

Vet du hvordan blåklokke, rødknapp eller knoppurt ser ut? Dette er vanlige engblomster, men de er ikke så vanlige i Oslo. Nå vil kommunen at naturlige blomsterenger skal spire og gro, midt i byen.

Blåklokker på Ola Narr

SLÅTTEMARK: Her på Ola Narr kan du ta med barna dine om du vil lære dem om engblomster som rødknapp og blåklokker. Området skal etter hvert utvides, slik at det også blir eng der det i dag ligger en midlertidig barnehage.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Rasmus Reinvang

Ramus Reinvang tror de nye områdene vil glede både folk og dyr i Oslo.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Det har lenge vært sånn at natur og by er to forskjellige ting. Nå vil vi få naturen tilbake til byen, og legge til rette for at de naturlige artene som hører til i Oslo kan få vokse i byen vår, sammen med oss, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Derfor har byrådet lagt til rette for at naturlige blomsterenger skal få spire og gro.

I et prøveprosjekt har byrådet sett seg ut seks områder der de vil bringe kulturlandskapet tilbake til byen – som i parker, krattskog og rundkjøringer.

– Oslo er den kommunen som har størst biologisk mangfold i Norge, men det biologiske mangfoldet er nesten helt borte fra byggesonen fordi vi har bygget ned alt. Men også naturen hører til her, sier Reinvang.

Slåttemark på Ola Narr

På Ola Narr blir publikum oppfordret til å ta vare på området.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Blomster i asfaltjungel

På Ola Narr har bymiljøetaten nylig ryddet et område for krattskog og latt en stor, frodig blomstereng av slåttemark få vokse frem. Også i Ekebergparken og sør for Ulsrud t-banestasjon er det satt i gang arbeider. Målet er å tilrettelegg for enda tre blomsterenger i løpet av sommeren.

– Til nå har vi vært på områder der vi bygger på noe som allerede finnes. Etter hvert skal vi virkelig inn i den urbane sonen, som for eksempel på Hausmannsplass. Der er det en rundkjøring der vi skal plante blomstereng med stedegne arter. Det blir morsomt, sier Rasmus Reinvang.

– Har ikke hørt om blåklokker

Kristina Bjureke

Ifølge Kristina Bjureke er det viktig at blomsterengene som blir plantet kommer fra lokale frø, for at den naturlige mangfoldet skal få blomstre.

Foto: Yngve Vogt / NPK

Også Naturhistorisk museum har bidratt til prosjektet, blant annet med lokale plantefrø.

– Det er så mange, både bybarn og voksne, som faktisk ikke kan navnet på de vanligste engblomstene lenger. Jeg har snakket med flere skolebarn som ikke engang kjenner til en blåklokke. Så dette prosjektet er veldig fint, sier universitetslektor, Kristina Bjureke.

– Dette skal være naturlig blomstereng, men hvor naturlig er det egentlig for eksempel på Ola Narr?

– Akkurat på Ola Narr så er det naturlig, fordi det er et område som ikke har vært bebygget. Men på andre steder så blir det litt kunstig, men da tar vi frø fra nærliggende områder for å lage en blomsterprakt.

Kløver på Ola Narr

På Ola Narr har de ryddet opp krattskogen og tilrettelagt for den naturlige blomsterengen som vokser her.

Foto: Henriette Mordt / NRK