Hopp til innhold

422 ansatte på sykehjem i Oslo er uvaksinerte: – Et alvorlig problem

Direktør i sykehjemsetaten i Oslo kommune etterspør et tydeligere signal fra nasjonale myndigheter.

Sykehjemsetat - idrektør Helge Jagmann

Etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune skulle ønske at man kunne pålegge vaksinering i denne situasjonen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

En fersk undersøkelse av vaksinedekningen blant ansatte på sykehjemmene i Oslo, fra perioden 15. september og 15. oktober, viser at 5 prosent er uvaksinert. Undersøkelsen ble ferdiggjort av sykehjemsetaten fredag forrige uke.

Etatsdirektør Helge Jagmann skulle ønske at man kunne pålegge vaksinering i denne situasjonen.

– Dette gjelder både covid, men også influensa etter hvert. Dette er alvorlige sykdommer for de som bor på sykehjemmene våre og kan få fatale utfall. Så vi ønsker et tydeligere signal fra sentrale myndigheter om krav og forventning til vaksinering.

Nasjonale myndigheter har signalisert at ansatte som er uvaksinert skal omplasseres, ifølge Jagmann og han forteller at dette gjør situasjonen vanskelig.

Sykehjemsetat - idrektør Helge Jagmann

Etatsdirektøren sier at de også er veldig fornøyde med at 95% av medarbeiderne ute på institusjonene i kommunen har vaksinert seg.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN

– Det er ikke mulig å løse dette på en slik måte i Oslos sykehjem fordi det er en altfor stor andel av de ansatte som ikke er vaksinert og da blir det for lite bemanning i tjenestene våre.

Det er ikke budsjett til å ansatte nye heller, ifølge Jagmann.

Per nå er det slik at ansatte som ikke er vaksinerte går med smittevernutstyr og følger ulike smitteverntiltak.

NRK forklarer

Hva defineres som «uvaksinert»?

I etatens kartlegging:

Defineres «uvaksinert» her som de som kun har en dose eller ingen doser. Dette inkluderer ikke de som har hatt korona og fått en dose.

 

Flere kan være vaksinert nå, men ifølge sykehjemsetaten vil ikke dette utgjøre store forskjeller.

Etterspør vaksineinformasjon

Jagmann forteller at de i Oslo nå etterspør vaksineinformasjon ved nyansettelser i sykehjemsetaten.

– Hvis de ikke vil svare eller ikke kan fremlegge dokumentasjon på dette, så behandler vi de som uvaksinerte. Da får dette konsekvenser.

Hvis de får jobben så må de følge smitteverntiltakene. Men hvis det er snakk om holdningen til vaksine kan de vurdere de som så alvorlig som at personen ikke er egnet til jobben.

– Mitt signal er at hvis du er mot vaksine er kanskje ikke helse det området du skal jobbe i. Jeg tror vi må være så tydelige signaler og skulle ønske myndighetene også sa det.

– Pårørende trenger ikke være bekymret

Etatsdirektøren mener likevel at de som har nærstående på sykehjem i Oslo ikke trenger å være bekymret for at flere hundre ansatte ikke er vaksinert.

– Vi gjør vårt ytterste for å motvirke konsekvensene av det.

Helsearbeidere har et ansvar

På Økernhjemmet i Oslo viser undersøkelsen at hele 17,44 prosent ikke er fullvaksinerte. Siden disse tallene ble kartlagt er det nå 10 prosent som ikke er fullvaksinere.

Institusjonssjefen Turid Mood synes det er veldig synd at så mange ikke vil vaksinere seg.

– Det som er viktig for oss er at flest mulig hos oss tar vaksinen og så må vi jobbe med å motivere de til å ta den å gjøre de oppmerksomme på ansvaret de har som helsearbeidere i et sykehjem.

Økernhjemmet i Oslo

Her på Økenhjemmet er det 10 prosent som ikke er fullvakisnerte.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN

Mood skulle ønske de hadde rom og mulighet til at de som ikke var vaksinert kunne jobbe et annet sted.

– Vi har ikke nok folk på Økern slik at vi kan gjøre det her.

Helsefagarbeider på Økernhjemmet Fuzum Fesehazion mener at man burde tenke på andre enn seg selv.

– Jeg tenker på brukerne vi har her. De kan bli lett smitta og få dårlig allmenntilstand. Man må tenke litt på andre enn seg selv. Men, jeg forstår problemstillingen hvis de har andre ting som kan stå i veien.

Helsefagarbeider på Økernhjemmet Fuzum Fesehazion

Helsefagarbeider på Økernhjemmet Fuzum Fesehazion mener helsepersonell burde føle mer på ansvaret.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN

Utsetter pasienter for unødig fare

Pasient.- og brukerombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, mener uvaksinert helsepersonell utsetter pasientene og beboerne for unødig fare.,

– Jeg har stor forståelse for at pasienter og pårørende er bekymra. Da er det viktig å ha god dialog med sykehjemmet sånn at man får god informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre at smitte skal spre seg.

Anne-Lise Kristensen

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen understreker at Oslo kommune og sykehjemsetaten bør strekke seg så langt som mulig for å gi beboere forsvarlige tjenester.

Foto: Håvard Hagen

Kristensen mener det er viktig at ledelsen her tar ansvar, men skjønner at de ønsker tydeligere signaler fra nasjonale myndigheter.

– Det er vanskelig for sykehjemsetaten og resten av norske helsetjenester når man har mange som ikke er vaksinert. Det er vanskelig for ledelsen, kollegene og pasientene og man må fortsette å oppfordre ansatte der ute at de som kan vaksinere seg vaksinerer seg så fort som mulig.

Vaksinetvang er ikke løsningen

Helseminister Ingvild Kjerkol mener det ikke er lurt å pålegge helsepersonell å ta koronavaksinen.

– Vi har en høy vaksinasjonsgrad og jeg tror at hvis vi ser på andre land som har brukt tvang, så har ikke de høyere vaksinedekning enn oss.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Tvangsvaksinering, selv av helsepersonell, er ikke løsningen mener helseministeren. Helsepersonell er også av de som er mer positive til vaksinering, sier hun.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Men jeg forstår at det kan gi kapasitetsutfordringer å måtte omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert. Så jeg vil innstendig oppfordre helsepersonell til å vaksinere seg.

Kjerkol mener at sykehjemsetaten handler innenfor sitt handlingsrom når de ber om vaksineinformasjon ved nyansettelser.

– Nå svarte denne virksomhetslederen ut ifra det handlingsrommet de har som arbeidsgiver og de vurderingene de har gjort. Det mener jeg er innenfor deres ansvar kommunene har for å gi forsvarlige helsetjenester og det arbeidsgiveransvaret de har.