20 av 70 mister jobben i Handikapforbundet

– Vemodig og lite trivelig, men nødvendig, sier generalsekretær i Norges Handikapforbund Arnstein Grendahl. En økonomisk krise fører til at rundt 20 av forbundets 70 ansatte får sparken før nyttår.

Norges Handikapforbund Arnstein Grendahl

Det er generalsekretær i Norges Handikapforbund, Arnstein Grendahl som må gi de ansatte den dårlige nyheten.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Med et budsjettkutt på ti millioner kroner har ikke Norges Handikapforbund økonomisk kapasitet til å beholde alle sine ansatte.

Før nyttår risikerer 20 av 70 ansatte i Handikapforbundet å miste jobben på grunn av en økonomisk krise i forbundet.

Det er Handikapforbundets generalsekretær, Arnstein Grendahl som må formidle de dårlige nyhetene.

– Det er jo ikke noe hyggelig for noen, hverken meg som toppleder eller for de som mister jobben, sier Grendal.

–Vemodig og lite trivelig, men nødvendig

Ifølge Grendahl er budsjettkuttet helt nødvendig for at Handikapforbundet ikke skal gå konkurs om få år.

De aller fleste som mister jobben vil tas fra hovedkontoret i Oslo, det er også her forbundet har flest ansatte.

– Statlige kutt

– Budsjettkuttet er et resultat av at inntektene til Handikapforbundet ikke står i stil med utgiftene, forklarer Grendahl.

En av grunnene til Handikapforbundets lave inntekter skyldes at staten har redusert tilskuddet.

En annen grunn er mangel på egne inntekter som er en bivirkning av blant annet spilleautomatforbudet.

– Styret og jeg er av den oppfatning at dette ikke noe som er vår skyld, sier Generalsekretær Grendal.

– Store konsekvenser

Handikapforbundet arbeider for bedre vilkår for Norges 770.000 funksjonshemmede.

Grendahl mener budsjettkuttet vil gi store konsekvenser fordi forbundet med mange færre ansatte må redusere på så godt som alt. Han mener arbeidet de gjør er svært viktig.

– Vi ser jo at det er langt igjen i forhold til likestilling og at det er veldig mange av våre medlemmer som blir diskriminert til daglig.