158 år gammel grunnseddel skaper trøbbel

Da familien skulle selge huset i Moss, dukket det opp et dokument fra 1856 som skapte problemer. Moss havn forlangte først 800.000 kroner, nå er kravet kraftig redusert.

Jeløgaten 6 i Moss.

Da Jeløgaten 6 skulle selges, dukket et 158 gammelt dokument opp.

Foto: Merete Kildahl / NRK

En grunnseddel fra 1856 skaper trøbbel for en familie i Moss. Tross flere eierskifter og tinglyste dokumenter på at det gamle storurmakeriet i Jeløgaten 6 ikke har noen heftelser ved seg, hevder plutselig Moss havn at det er de som eier tomta.

I Jeløgaten i Moss har familien drevet storurmakeri i 102 år, før driften ble lagt ned i 2012. Etter en vemodig avgjørelse ville familien selge eiendommen.

Ikke tinglyste heftelser

Silje Dahl Heitmann.

Silje Dahl Heitmann.

Foto: Merete Kildahl / NRK

– Vi mener vi har gode dokumenter på at mamma står som eier av både hus og eiendom, sier Silje Dahl Heitmann. – Eierskapet er dokumentert med tinglyste skjøter, der det bekreftes at det ikke er noen heftelser på eiendommen.

Men, så dukker en grunnseddel fra 1856 opp. Oppført i Kartverkets grunnbok, der eierfakta rundt eiendommer i Norge er lagt inn. Der står det at Moss havn for over 150 år siden kunne innkreve festeavgift. Det har ikke skjedd etter at familien til nåværende eiere tok over.

Grunnseddel Jeløgaten 6

Dette er grunnseddelen som skaper problemene.

Foto: Merete Kildahl / NRK

– Det har aldri vært innkrevet noe festeavgift, i hvert fall ikke etter 1969, forteller Dahl Heitmann.

Krevde først 800.000 kroner

Men Moss havn vil ikke uten videre stryke den gamle heftelsen, selv om de ikke kjente til dokumentet eller at de opprinnelig festet bort eiendommen.

Reidar Magnus Hansen

Havnesjef Reidar Magnus Hansen.

Foto: Merete Kildahl / NRK

– Det var jo litt rart, og den grunnseddelen var jo eldgammel. Vi konfererte litt her, sammen med vår advokat. Så tenkte vi at vi i hvert fall måtte få en oversettelse av grunnseddelen og se hva den inneholder av rettigheter og plikter, forklarer havnesjef Reidar Magnus Hansen i Moss.

Først krevde Moss havn 800.000 kroner for å slette grunnseddelen. Nå vil de ha 30.000. Noe dagens eiere av tomta reagerer på.

– Jeg synes det er litt rart at en grunnseddel fra så langt tilbake kan overprøve tinglysninger som er gjort både 1917 og 1969 og i 2011, der det er tinglyst rett til eiendommen her uten heftelser, mener Dahl Heitmann.

Moss havns advokat hevder at en grunnseddel i grunnboka gjelder helt til den er slettet.

Flere slike saker?

Havnesjefen innrømmer at det kan dukke opp liknende saker:

– Det finnes eiendommer sikkert mange steder i Norges land, i havner og kommuner, som har samme problemstilling, som ennå ikke er dukket opp. Vi kan ikke garantere at det ikke kommer flere, men vi skal i alle fall gjøre en innsats for å prøve å rydde opp i de tvilstilfellene vi kan komme bort i, sier Hansen.

Men før grunnseddelen er slettet får ikke Dahl Heitmann solgt sin eiendom:

– Det er ganske belastende for hele familien, avslutter Silje Dahl Heitmann.

Tinglysning Jeløgaten 6

På tinglyste dokumenter er det krysset av for at det ikke er heftelser knyttet til eiendommen.

Foto: Merete Kildahl / NRK